פריט : 90

ספר יסוד. שו"ת הרלב"ח

דפוס ראשון. ויניציאה שכ"ה [1565] 

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $3,000 - $5,000

ספר יסוד. שו"ת הרלב"ח

דפוס ראשון. ויניציאה שכ"ה [1565] 


 
שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבי לוי בן חביב, עם ביאור על הלכות קידוש החודש ו'קונטרס הסמיכה'.
 
ספר שו"ת חשוב ויסודי ביותר, שלם עם כל דפי השערים, המפתחות ולוח הטעויות (2 דפי לוח הטעויות חסרים בעותקים רבים של הרלב"ח, ונמצאים כאן, ראה: ריבקינד, ספר היובל לכב' אלכסנדר מארכס עמ' תי"ט).
מדף רעז ואילך 'קונטרס הסמיכה', הוא הוויכוח הגדול שעבר בין המחבר ומהר"י בירב
אודות חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת.
 
חיבורו החשוב על הלכות קידוש החודש הכולל איורים ותרשימים נדפס כאן לראשונה, ומאוחר יותר צורף גם למהדורות הרמב"ם.
 
רבי לוי בן חביב (ר"מ-ש"א בערך) הנודע בשם הרלב"ח, או מהרלב"ח, מגדולי חכמי הדור לאחר הגירוש, בנו של רבי יעקב בן חביב בעל עין יעקב, ולאחר פטירת אביו השלים והדפיס בשאלוניקי את ספר עין יעקב. נולד בסאמורה שבספרד ונמלט עם אביו בגירוש ספרד, כיהן כרבה של ירושלים שנים רבות.
 
פולמוס 
חידוש הסמיכה
לפני 458 שנה התעורר הרב הגדול רבי יעקב בירב לחדש את הסמיכה, הסמיכה היא רשות מאת רב לתלמיד להורות ולדון, הסמיכה נותנת לדיין המוסמך כח לפסוק בעניני קנסות, ובדיני נפשות. הסמיכה פסקה בסוף תקופת האמוראים (כך כתב הרמב"ן בספר הזכות גיטין לו, א)
 
 
אחת ממטרות חידוש הסמיכה על ידי המהר"י בירב היתה לכפר על חטאי אנוסי ספרד שהחלו לעלות לארץ ישראל על ידי קבלת מלקות, אשר רק דיין מוסמך יכול להורות על כך.
 
 
הר"י בירב עשה מעשה בשנת רח"צ (1538) ונסמך על ידי כ"ה רבנים מגדולי חכמי צפת, ולאחר שנסמך, הסמיך מכח זה כמה מתלמידיו ובראשם מרן הבית יוסף והמבי"ט.
 
 
אולם ראש רבני ירושלים באותו הזמן רבי לוי בן חביב – הרלב"ח עורר התנגדות עזה לחידוש הסמיכה מכמה וכמה נימוקים הלכתיים, המבוארים בקונטרס הסמיכה שבספר הנוכחי. העיקריים שבהם, הרמב"ם עצמו שהוא המקור עליו הסתמך מהר"י בירב, הסתפק בדבר וכתב 'והדבר צריך הכרע' וכן המוסמך צריך להיות מוסמך מרוב רבני ארץ ישראל ולא רק מחכמי צפת.
 
 
למעשה באותה שעה לא התקבלה דעת הרלב"ח והרבנים המוסמכים אף הסמיכו את תלמידיהם, וכך למשל הסמיך רבינו יוסף קארו את תלמידו האלשיך הקדוש שהסמיך את תלמידו המהרח"ו, (וראה במגיד מישרים לרבי יוסף קארו שהמגיד משבח אותו 'כי מסרת נפשך על חזרת עטרת הסמיכה ליושנה'), אך לאחר ארבעה דורות, נקבעה דעתו של הרלב"ח ובוטלה הסמיכה מישראל.
 
 
המקור העיקרי לכל פולמוס מרתק זה והוויכוח שעבר בין גדולי עולם אלו, הוא 'קונטרס הסמיכה' המחזיק כשלושים דפים ונדפס לראשונה בספר זה.
 
ויניציאה שכ"ה [1565] דפוס ראשון. מספור דפים: [6] רט, [1] ריז-שכח דף.
גודל: 28.5 ס"מ.
מצב: חתימת בעלים ואישורי צנזורה, עותק שלם במצב טוב.
 
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 292.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
×