פריט : 87

ספר יסוד. תרומת הדשן - דפוס ראשון

ויניציאה רע"ט [1519] דפוס בומברג. עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $8,000 - $10,000

ספר יסוד. תרומת הדשן – דפוס ראשון

ויניציאה רע"ט [1519] דפוס בומברג. עותק מיוחס

 

שאלות ותשובות ופסקים וכתבים מאת רבינו ישראל איסרלין מגדולי חכמי אשכנז הראשונים.
רבי ישראל איסרלין בעל תרומת הדשן (ק"נ-ר"כ) היה מגדולי חכמי אשכנז הראשונים ומחותמי התקופה, הוא נשא ונתן עם המהרי"ל, מהר"י ווייל ומהר"ם מינץ המפליגים בשבחו.
ספרו תרומת הדשן הוא מספרי היסוד החשובים ביותר שעליהם ביססו רבי יוסף קארו את השולחן ערוך והרמ"א את הגהותיו.
הספר מחולק לשני חלקים:
א. תרומת הדשן – שאלות ותשובות כמנין דש"ן (354)
ב. פסקים וכתבים – שאלות ותשובות להלכה ולמעשה.
כתבו האחרונים שקיים הבדל מהותי בין שני החלקים שיש לו השלכות מעשיות. החלק הראשון הוא שאלות שהסתפק בעצמו, לעומת החלק השני אלו שאלות שנשאל מאחרים והוא השיב להם להלכה ולמעשה, ולכן תוקפן ההלכתי גדול יותר (ש"ך יורה סי' קצ"ו סק"כ ושם הגדולים מערכת גדולים מערכת י' אות ת"ב).
כל חלק נדפס בפני עצמו עם שער נפרד, כאן שני החלקים כרוכים יחד בשלמות עם השערים ודפי המפתחות, בשלמות ומצב כזה, נדיר ביותר.

 

עותק מיוחס עם חתימות בעלים והגהות
1) בשער הספר חתימת המקובל רבי אברהם רוויגו (ת"י בערך-תע"ד) מגדולי מקובלי איטליה, תלמיד הרמ"ז, בסוף ימיו עלה לירושלים והקים ישיבה ללימוד תורת הסוד.
2) בחלק הראשון [דף 39,ב] הערה ארוכה על כל הגליון בכתב יד וחתימת הגאון רבי ישמעאל הכהן ממודינא (תפ"ד-תקע"א) מגדולי רבני איטליה ובעל שו"ת זרע אמת.
ויניציאה רע"ט [1519] דפוס דניאל בומברג. דפוס ראשון. 
מספור דפים: תרומת הדשן: [132] דף. פסקים וכתבים: [53] דף.
גודל: 25 ס"מ.
מצב: תיקוני שוליים בודדים, כולל בשולי השער, חורים זעירים בדפים מעטים. כרוך בכריכת עור חדשה.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 274, 275.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
×