פריט : 85

דינא דגרמי להרמב"ן דפוס ראשון

קושטא רע"ה [1515] בערך

מחיר פתיחה: $15,000
|
הערכה: $20,000 - $30,000

דינא דגרמי להרמב"ן דפוס ראשון

קושטא רע"ה [1515] בערך

קונטרס יסודי ביותר בדיני נזיקין מאת רבינו משה בן נחמן – מגדולי רבותינו הראשונים.
קונטרס קטן ויקר המציאות.

 

 

קונטרס 'דינא דגרמי' עוסק בדיני נזיקין שאדם עושה לחברו או לממונו, לא בידיו ממש, אלא על ידי גרמא. וכבר כתב הרמב"ן בקונטרסו הנוכחי 'שהדברים עמוקים והחילוקים דקים כחוט השערה', ולכן ייחד לדינים אלו קונטרס מיוחד.
הספר נדפס פעם נוספת בחידושי הרמב"ן בבא בתרא (ויניציאה רפ"ג) על פי כתב יד אחר עם שינויים ולא על פי דפוס קושטא, ונראה מדברי האחרונים שהיה בידם רק דפוס ויניציאה (דוגמת הבית יוסף והש"ך) ולא ראו את דפוס קושטא, (ולרבים מהאחרונים הספר לא היה מצוי כלל, כמו הרמ"א והסמ"ע).
קושטא רע"ה-ר"פ [1515-1520] דפוס ראשון. 
מספור דפים: [10] דף. 
גודל: 19.1 ס"מ.
תיאור נוסף: נדפס ללא שער.
מצב: הכל בשלמות, כתמי זמן, קרעים בשוליים בלבד, תוקנו והושלמו ברסטורציה אמנותית. 
חתימת בעלים: ש' בנימין פינטו.
 
ביבליוגרפיה: יערי, קושטא מס' 69; סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 235; דיינארד, עתיקות יהודה עמ' 16.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
×