פריט : 79

שושנת יעקב - חכמת היד והפרצוף. דפוס ראשון
אמשטרדם, תס"ו - 1706
___


מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000

שושנת יעקב – חכמת היד והפרצוף. דפוס ראשון
אמשטרדם, תס"ו – 1706
___

לימוד חכמת שרטוטי הידיים והפנים ושאר איברי הגוף, לדעת על פיהם דברים על תכונות אופי האדם ועתידו, וכן חכמת המזלות לגלות עתידות.

מאת ר' יעקב ב"ר מרדכי מפולדה.
על המחבר לא נודע כמעט פרטים, את הקדמתו הוא חותם: 'ממגורשי מדינת פולד ולעת עתה בק"ק שווערין בפולין', וכוונתו לגירוש יהודי פולדא בשנת תל"ז (1677). נדפס ממנו גם תקון שלשה משמרות, שתורגם ליידיש על ידי רעייתו מרת לאזה (אמשטרדם תמ"ט).

מעבר לשער ציור כף יד על פני כל העמוד עם שרטוט קווי כף היד ושמותיהם.
חכמת שרטוטי קווי כף היד והפרצוף היא חכמה נשגבה וקדמונית ונזכרת כבר בספר הזוהר הקדוש (פרשת יתרו). ר"ש שלומיל באגרותיו כותב שהאר"י היה בקי בה (וכ"כ החיד"א בספרו מדבר קדמות ערך חכמות).

בכמה מקומות בספר נשארו מקומות הציורים חלקים ונוספו בכתב יד – ייתכן על ידי המחבר.
הספר זכה לפופולריות רבה, הוא הועתק הרבה פעמים בכתב יד וכן נדפסו על פיו כמה מהדורות.

אמשטרדם תס"ו [1706] דפוס ראשון. מספור דפים: [2], יד דף. מצב: טוב. כתמי מים בהירים, כריכת חצי עור חדשה נאה.
 
(מקור: אוסף וויליאם גרוס, תל אביב)
 
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 

 

×