פריט : 77

'סוד ישרים' מראשוני ספרי הסגולות
ויניציאה, שנ"ה - 1595
___

מחיר פתיחה: $12,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000
'סוד ישרים' מראשוני ספרי הסגולות
ויניציאה, שנ"ה – 1595
___
מאה סגולות וחמישים חידות – ספרו הראשון של רבי יהודה אריה די מודינא
מאה סגולות, רפואות, ומעשה פלאים ('קסמים') שטבע ה' בכח הבריאה, ובסופו חמישים חידות מאת רבי יהודה אריה ממודינא.
עם סגולה
ספרי הסגולות ורפואות החלו להתפשט בדפוס בעיקר מראשית המאה שמונה עשרה ואילך, במשך הזמן הם התחבבו מאוד ונפוצו ספרים רבים וליקוטים שונים של ספרי סגולות (כדוגמת תולדות אדם, ספר זכירה ועוד).
אולם הספר שיש לו זכות ראשונים בתחום מרתק זה, הוא ספר 'סוד ישרים' בהוצאה שלפנינו.
ספר זה הוא הספר הראשון מספרי רבי יהודה אריה ממודינא שהובאו לדפוס, הוא נדפס בהיות ריא"מ בן 24 שנים בלבד.
רבי יהודה אריה ממודינא (של"א-ת"ח) מהנודעים שבחכמי איטליה, איש אשכולות ומחבר פורה, נודע בילדותו כעילוי צעיר, ובגיל שנתיים ומחצה כבר קרא את ההפטרה בבית הכנסת. לימים היה מחשובי הרבנים והמחברים באיטליה.
שמו לא נזכר בספר, ורמז שמו בראשי תיבות בשער:
י'צא
ה'כל
ו'בא
ד'רך
ה'מלך (ראה בספרו חיי יהודה מהדורת תשמ"ה עמ' 74).
ויניציאה שנ"ה [1595] דפוס ראשון. יד, [1] דף. 14 ס"מ. כתמי מים בהירים, מצב טוב, כריכת עור חדשה נאה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
×