פריט : 76

ספר שמוש
עם תיקונים בעצם כתב ידו של היעב"ץ!
אלטונה, תקי"ח - 1758
___

מחיר פתיחה: $7,000
|
הערכה: $10,000 - $15,000
ספר שמוש
עם תיקונים בעצם כתב ידו של היעב"ץ!
אלטונה, תקי"ח – 1758
___
הגאון רבי יעקב עמדין (היעב"ץ) ספר נגד שרידי השבתאים והפרנקיסטים
ספר שמוש הוא מקור היסטורי ראשון במעלה לתולדות כת הפרנקיסטים ומנהיגם יעקב פרנק.
הספר כולל 1) מסמכים, תעודות וגביות עדות יחידאיות על תועבות הכת ומעשיהם הנוראים.
 2 )תיאור הוויכוח הנודע בקמניץ פודולסק בפני הבישוף דמבובסקי ושריפת הספרים
3) דברי פולמוס נגד רבי יהונתן אייבשיץ.
 
בשולי הגליונות 5 תיקונים בעצם כתיבת ידו של המחבר, כתב היד זהה לכתב ידו של היעב"ץ. בדף פט, א מעיד היעב"ץ בעצמו שעשה על גבי הספרים הנדפסים הוספות ותיקונים.
ספר נדיר ביותר, היעב"ץ כותב בדף האחרון שנדפסו טפסים מועטים, ומה גם שהשבתאים 'מחזרים אחר ספרים אלו לבערם מן העולם'.
בסוף הספר שישה איורים חיתוכי עץ, שהם למעשה ציורי לעג וקריקטורות של אנשי הכת, הבישוף וסופו המר, שריפת הספרים, וכן ציור של שני הכמרים שהתגיירו לאחר המעשה. לציורים נוספו כיתוביות מפורטות.
הספר נחלק לשלושה חלקים:
שוט לסוס – על מעשי כת הפרנקיסטים בפודוליה.
מתג לחמור – תשובה לטענות רבי יהונתן אייבשיץ.
שבט לגו כסילים – תשובות לטענות הפרנקיסטים.
 
 
בשער הספר נרשם שנדפס באמשטרדם, אולם באמת נדפס בבית הדפוס שהקים רבי יעקב עמדין בביתו שבאלטונה.

אלטונה תקי"ח-תקכ"ב 1758-1762. דפוס יחיד. פט דף. 19.5 ס"מ, מצב טוב,
בשלמות ומצב כזה ובפרט בתוספת הגהות המחבר, נדיר מאד.

…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
×