פריט : 74

בעל ה'לשם'
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של המקובל האלוקי רבי שלמה אלישיב
שאוויל, תרנ"ב - 1892
___

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

בעל ה'לשם'
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של המקובל האלוקי רבי שלמה אלישיב
שאוויל, תרנ"ב – 1892
___

מכתב בכתב יד הגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי שלמה אלישוב בעל הלשם אל ידידו הצדיק המקובל רבי שרגא מאיר [ליזרוביץ].

בתחילת המכתב ובסופו דברי ברכה:
'יוסיף עליו ה' חסדו ויצמיח לו הישועה… ויהי השי"ת עמו ויעל מעלה מעלה'.
הגאון הקדוש מארי דרזין, צדיק יסוד עולם, גדול המקובלים האחרונים רבי שלמה אלישוב בעל הלשם (תר"ב-תרפ"ו) מצאצאי האר"י הק' ומהר"ש אווסטרופוליא (כ"כ הלשם בהקדמתו), חי מנערותו חיי קדושה ופרישות, את שעות היום הקדיש ללימוד הנגלה ובלילות צלל לתוככי חכמת האמת.
כשיצאו לאור ספריו 'לשם שבו ואחלמה', אמרו שמיום שנגלו חיבורי הרמ"ק, לא יצא ספר המבאר חכמת הקבלה כמו הלשם, ובפטירתו ראו בני ירושלים עמודא דנהורא ההולך לפניו (ישורון כרך כב עמ' תשצא, תתג).
שאוויל תרנ"ב [1892] גלויית דואר. מצב טוב.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
×