פריט : 73

סידור נוסח ספרד הראשון בשילוב השמות הקדושים
סידור 'טהרת השם'
ירושלים, תרפ"ז - 1927
___

מחיר פתיחה: $700
|
הערכה: $1,500 - $2,000

סידור נוסח ספרד הראשון בשילוב השמות הקדושים
סידור 'טהרת השם'
ירושלים, תרפ"ז – 1927
___

סידור 'טהרת השם' נוסח ספרד חסידי – על פי דפוס סלאוויטה – הסידור האשכנזי הראשון שנדפס בשילוב השמות הקדושים הוי"ה ואדנות.
נדפס עפ"י נוסח הסידורים שנדפסו בסלאוויטה על ידי הרה"ק רבי משה שפירא, כמו שכותב המהדיר בסוף הסידור: נוסח הסידור הועתק מסידור שהדפיס הרב מסלאוויטא ר' משה שפירא זצ"ל בהרה"ק ר' פנחס מקארעץ זצ"ל.
בשער הסידור נרשם, שהסידור יצא לאור על ידי ברוך יצחק בן משה יהודה והענדל מלכה – הוא הצדיק הירושלמי
רבי ברוך יצחק פריינד, שהיה מגדולי 'המכוונים' בתפילה בבתי ראנד, ותפילותיו היו אש להבה.
נכדו שעזר לו בהוצאת הסידור מספר, שזקנו ציווה עליו להדפיס את הסידור דווקא אצל מי שהולך למקוה כל יום.
'ואכן שילמתי למדפיס תשלום מיוחד שילך למקוה מדי יום, ומאז הפך אותו מדפיס ל'מקוה איד' (סיפורים ירושלמים חלק ה' עמ' 88).
כולל 'י-ה אכסוף' לרבי אהרן מקרלין, ו'גאט פון אברהם' מהברדיטשובר. בראש הסידור הועתקו דברים מכתיבת יד הרה"ק רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד, מראשי היישוב החסידי בירושלים.
ירושלים תרפ"ז [1927] קעט, [1] דף. 15 ס"מ, מצב טוב.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
×