פריט : 67

עותק מקורי מבית מדרשו של הרמ"ז
כתב יד ספר שרשי השמות לרמ"ז
מנטובה, תמ"ה בערך
___

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $18,000 - $25,000

עותק מקורי מבית מדרשו של הרמ"ז
כתב יד ספר שרשי השמות לרמ"ז
מנטובה, תמ"ה בערך
___

שמות ה' הקדושים ושמות מלאכים עם ביאוריהם, ערוכים ומסודרי ברשימה לפי סדר אל"ף-בי"ת מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות.

בראש כתב היד שלושה דפים ובהם ביאורים על תיקוני הזוהר.

כתב היד הוא כתב יד מקורי מבית מדרשו של הרמ"ז שנכתב תוך כדי עריכת הספר והשלמתו, ונעתק ונכתב על ידי אחד הסופרים שישבו לפני רמ"ז ועסקו בהעתקת כתביו (ראה להלן).

המקובל האלוקי רבי משה זכות (שפ"ה-נח"ת) היה גדול מקובלי איטליה בדורו. הוא קיבל רבות בתורת הקבלה מרבי בנימין הלוי תלמידו של מהרח"ו. ובכך היה מגדולי מוסרי שלשלת קבלת האר"י ז"ל. בית מדרשו במנטובה היה בית המדרש הגדול ביותר ללימודי קבלה באיטליה ובית היוצר הגדול לעריכת וסידורי כתב האר"י.

כל המתבונן בכתב היד, יראה שהוא לא נכתב ברצף אחד, אלא השאיר מקומות ריקים בין האותיות. דבר זה נעשה כדי לשמור על סדר האל"ף-בי"ת, כאשר ירצו בעתיד להוסיף דברים חדשים.

הרמ"ז ערך וסידר ספרים רבים בקבלה, ומכולם הוא בירר את הנכונים על פי דעתו וקרא להם 'סולת נקיה'. את החיבורים הללו הוא נתן לסופרים שישבו לפניו – כמו הספר שלפנינו, והם העתיקו והכינו טפסים שונים שהפיצם בעולם וכן לתלמידיו דוגמת הרב"ך ורבי אברהם רוויגו, הדים רבים למפעל עריכה זה נמצאים באגרות הרמ"ז (וראה: י, אביבי, 'סולת נקיה', פעמים 96 (תשס"ג) עמ' 71-106).

בשולי דף י, ב הערה בכתב יד וחתימת המקובל רבי משה סבעון (תקס"ו-תרמ"ח) מגדולי חכמיה ומקובליה של ווהראן (אלג'יר) (מלכי ישורון עמ' 178).

מנטובה תמ"ה [1685] בערך. [20] דף (40 עמ') 17*26 ס"מ. עם חורים לאורך כל כתב היד, ששוקמו ונסתמו ברסטורציה, כריכת עור חדשה נאה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 

 

×