פריט : 66

כתב יד. פירוש יראת ה' מהמקובל רבי יוסף סידבון מתוניס על ספר שער רוח הקודש

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $18,000 - $25,000

כתב יד. פירוש יראת ה' מהמקובל רבי יוסף סידבון מתוניס על ספר שער רוח הקודש

שער רוח הקודש, השער השביעי משמונה השערים שערך רבינו חיים ויטאל על פי מה שקיבל האר"י הקדוש.

עם פירוש יראת ה' מאת המקובל הגדול רבי יוסף סידבון מתוניס.
בחלק העליון של הדף הועתק שער רוח הקודש למהרח"ו ומתחתיו הפירוש עם הכותרת: יראת ה'.
הפירוש נדפס לראשונה על ידי המקובל רבי יצחק קאלאמרו במהדורת שער רוח הקודש (ירושלים תרל"ד).
לא ידוע כיום כתב יד שלם נוסף מספר זה.
המקובל האלוקי רבי יוסף סידבון היה מגדולי מקובלי תוניס במחצית הראשונה של המאה השישית.
את חיבורו הנוכחי כתב בשנת תק"מ (1780).
בתקופה זו הייתה חבורת מקובלים בתוניס ששלחו שאלות אל הרש"ש ('שאלות חכמי המערב' המהווים את היסוד של ספר נהר שלום), ואחד מגדולי חבורה זו היה רבי יוסף סדבון שמזכיר בכתב יד זה כמה פעמים את דברי הרש"ש שנשלחו לתוניס.
רבי יוסף ירד לעומק פנימיות כוונות הרש"ש בחידושיו וענדם עטרה לכל ביאוריו ודרך לימודו בתורת הח"ן. במקום אחד בכתב היד (קטו, א ) הוא כותב: 'כי דבריו זלה"ה ניתן למשה רבינו בסיני'.
כתב יד נאה ומסודר, עם שינויים שונים מהנדפס.
כתיבה מערבית שנות התק"ס לערך. 158 דף. 16×22 ס"מ. מעט חורים בשוליים, כריכת חצי עור פשוטה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
×