פריט : 64

דף כתוב בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל (מהרח"ו) גדול תלמידי האר"י

מחיר פתיחה: $30,000
|
הערכה: $40,000 - $60,000

דף כתוב בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל (מהרח"ו) גדול תלמידי האר"י

דף שלם, כתוב משני צדיו בעצם כתב יד קדשו הטהור של המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל – המהרח"ו.

 
המקובל האלוקי קדוש עליון רבי חיים ויטאל (ש"ג-ש"פ) שהיה בעל 'נשמה עליונה' כעדות החיד"א, היה גדול תלמידי האר"י ז"ל ועמוד התווך של תורת קבלת האר"י.

בתחילת לימודו השקהו האר"י מבאר מרים, וכך פתח צוהר לנשמתו הגדולה להיכנס בשערי חכמת האמת. מאז לא מש מאהל רבו והעלה את תורתו על הכתב.

לאחר פטירת האר"י נעשה מהרח"ו ליורשו הרוחני ובצלו הסתופפו מקובלים אשר למדם את יסודות קבלת האר"י. שמו יצא גם כאיש מופת ורבים פנו אליו לגרש על ידי השבעות רוחות רעות ("דיבוקים") וכן חילק קמיעות וסגולות.

כל תורת האר"י ז"ל שיש בידינו כיום יצאה מפרי עטו של מהרח"ו, והחיד"א מזהיר בכמה מקומות שאין ללמוד אלא מתוך ספרים שיודעים שנכתבו על פי כתבי מהרח"ו ולא על פי כתבי שאר התלמידים.

מהרח"ו חיבר ספרים רבים בקבלה, אולם ספרו העיקרי והנפוץ הוא ספר 'עץ חיים' הכולל שמונה שערים: א) שער ההקדמות, ב) שער מאמרי רשב"י, ג) שער מאמרי רז"ל, ד) שער הפסוקים, ה) שער המצוות, ו) שער הכוונות, ז) שער רוח הקדש, ח) שער הגלגולים.

מלבד קדושתו וגדולתו בחכמת האמת, עסק מהרח"ו בחכמת הרפואה, קבלה מעשית ואלכימיה, וכתב על כך חיבור גדול ומקיף אשר נדפס בשנים האחרונות בשם: ספר הפעולות / תעלומות חכמה. הדף שלפנינו הוא מתוך כתב יד זה.

חכמת האלכימיה העתיקה, אשר ממנה התפתחה הכימיה המודרנית, היא למעשה החכמה העיקרית על מבנה החומרים שבטבע, וכל סודות הבריאה שהטמין הקב"ה בטבע. חלק זה מספרו כינה מהרח"ו 'בפעולות הנעשים על ידי הטבע'.

דף בגודל: 19×14 ס"מ. כתוב משני צדיו, שני טורים בעמוד, 40 שורות בכל טור, וסה"כ כ-160 שורות בכתב יד קדשו, כולל ארבעה נושאים שלמים. אוטוגראף וודאי של מהרח"ו זהה לכתיבותיו בעץ חיים וספר החזיונות. שמור בתוך כריכת עור מהודרת, עם חלוניות שקופים משני צדי הדף וקופסה תואמת. מצב: טוב.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 

 

×