פריט : 54

ספר היסוד בקבלת הרמ"ק
פרדס רמונים. דפוס ראשון
קראקא, שנ"ב - 1592

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

ספר היסוד בקבלת הרמ"ק
פרדס רמונים. דפוס ראשון
קראקא, שנ"ב – 1592

מבוא גדול לחכמת הקבלה, עם ביאורים רבים בדברי הזוהר הקדוש מאת המקובל האלוקי רבי משה קורדובירו – הרמ"ק.

עם ציור אילן הספירות ואיורים קבליים רבים. עותק שלם במצב טוב . נדיר.
קבלת הרמ"ק
משהחל להתפשט ספר הזוהר בריש גלי ורבו העוסקים בחכמה זו, זרח והפציע אורם של רבינו האר"י והרמ"ק – שני שרי צבאות ישראל היושבים ראשונה בממלכת חכמת האמת.
קצר המצע כאן לפרט את החילוקים שבין קבלת הרמ"ק לקבלת האר"י. הרמ"ע מפאנו בהקדמתו לפלח הרמון, כתב חילוק יסודי שכמו שבביאור התורה יש פשט וסוד, כך גם בחכמת הקבלה, הרמ"ק ביאר על דרך הפשט והאר"י על פי הסוד.
רבי משה קורדובירו (רפ"ב-ש"ל) תלמיד רבי יוסף קארו בנגלה ותלמיד גיסו רבי שלמה אלקבץ בנסתר, זכה לגילוי אליהו ובפטירתו העיד האר"י שהלך לפניו עמוד אש שירד מן השמים (שם הגדולים ערך הרמ"ק).
גלגולי הדפסת הספר
תחילת ההדפסה הייתה בקראקא בבית דפוסו הנודע של יצחק פרוסטיץ, אולם במהלך ההדפסה פרצה מגיפה נוראה והוא ברח עם בית דפוסו לעיר נובידבור הסמוכה לווארשא, ושם נשלמה ההדפסה (ראה בשער ובקולופון).
 
קראקא–נובידבור שנ"ב [1592] דפוס ראשון.
מספור דפים: [2] ריא דף. ספירת דפים משובשת.
גודל: 30 ס"מ.
מצב: שיקומי שוליים ברסטורציה אמנותית בעיקר בעשרים דפים ראשונים, והשלמת שוליים בדפים בודדים אחרונים. כרוך בכריכת עץ עתיקה מחופה בעור עם אבזמים, הכריכה עברה שיפוץ אמנותי, וגב עור חדש.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 344.
כתב יד כללי חכמת הצירוף
בדף שלפני השער נכתב על פני כל הדף בכתב יד ספרדי עתיק, כללי חכמת הצירוף מהמקובל רבי יוסף בכ"ר אליהו תירשום.
רבי יוסף תירשום – היה מקובל גדול בדור גירוש ספרד והיה בקי גדול בקבלה מעשית.
בראשו נרשם: אמר יוסף בכר אליהו תירשום בהיות שצירוף כ"ב אותיות אלפא ביתות צריכות עיון וצירוף מוכרח ואין כל אדם יודע אותם… וה' יתברך האיר עיני זה כמה שנים, רצוני משנת נה"ר [1495] ועכשיו בשנת שלום באר"ץ [1533] נמצאתי פה בברוסא ורציתי לחקוק על ספר מה שחנני ה'.
(על רבי יוסף תירשום וכתביו, ראה: מ, בניהו, ספר שושן יסוד העולם לרבי יוסף תירשום, טמירין, א' [תשל"ב] עמ' קפז ואילך; מ. אורון, קובץ על יד כא [תשמ"ט] עמ' 292-293).
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×