פריט : 50

הזוהר הקדוש הראשון שנדפס בארץ ישראל
ספר הזוהר. סט שלם
ירושלים, תר"ד-תר"ו [1844-1846]

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

הזוהר הקדוש הראשון שנדפס בארץ ישראל
ספר הזוהר. סט שלם
ירושלים, תר"ד-תר"ו [1844-1846]

ספר הזוהר להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מוגה ומדויק על פי דפוסי קושטא וליוורנו עם הגהות ופירושי הרמ"ז והחיד"א.

סט שלם, במצב טוב, כרוך בכריכות חדשות זהות.
נדפס על ידי המדפיס הראשון בירושלים ר' ישראל ב"ק. בראש הספר הקדמתו, בה מונה י"א מעלות שיש בהדפסת הזוהר במהדורתו, והמעלה הי"א היא
'שנדפס במקום קדוש ועל ידי ישראל עם קדוש'.
עם הסכמות הראשון לציון רבי אברהם חיים גאגין (ח"א) ורבי חיים פלאג'י (ח"ג).
ארץ ישראל היא פנימיות העולם וחוץ לארץ הוא חיצוניות העולם ועל כן כל פנימיות התורה נתגלה בארץ ישראל דהיינו כל ספר הזוהר ותיקונים וכל כתבי האר"י ז"ל (הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, אמרי פנחס השלם עמ' רי"ג).
 
ירושלים תר"ד-תר"ו [1844-1846]. 
מספור דפים: ח"א: [6], רנב, ב-יט. ח"ב: רעט. ח"ג: קטו. ח"ד: [1], קיז-שיח דף.
מצב: בראש ח"א שני שערים. נייר לבן ויפה, פגמים מזעריים משוקמים בשולי דפים בודדים.
ביבליוגרפיה: ש, הלוי, ספרי ירושלים הראשונים מס' 22, 27, 35.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
×