פריט : 49

'מודעת זאת בארץ כלילת יופי הדפוס בק"ק סלאוויטא' (מהסכמת הרה"ק בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא לספר)
ספר הזוהר – דפוס שפירא. שלושה כרכים מהודרים על נייר ירקרק
סלאוויטא תקפ"ד - תקפ"ז

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

'מודעת זאת בארץ כלילת יופי הדפוס בק"ק סלאוויטא' (מהסכמת הרה"ק בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא לספר)
ספר הזוהר – דפוס שפירא. שלושה כרכים מהודרים על נייר ירקרק
סלאוויטא תקפ"ד – תקפ"ז

ספר הזוהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מוגה ומדויק על פי דפוס קושטא –
סט מהודר ומרשים ביותר, נדפס על נייר ירקרק עם דיו אדומה בשערים, שוליים נאים וכריכות מפוארות.

נדפס על ידי רבי אברהם שמואל שפירא בן רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא.
בראש הספר הסכמת הרה"ק בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא להוצאה זו מיום ט' בתמוז תקפ"ד (תשעה חדשים לפני פטירתו), וכך הוא כותב:
 
'מודעת זאת בארץ כלילת יופי הדפוס בק"ק סלאוויטא, בהשגחת עין מורה לצדקה, הוא ניהו כבוד הרב החסיד המפורסם וכו' מוהר"ר משה שפירא נ"י האב"ד דק"ק סלאוויטא וחפץ ה' בידו יצליח להנאות את ספריו בכל הוד והדר, ועתה מה טוב ומה נעים אשר רוצה להדפיס מחדש ספרי הזהר, על כן הנני מזהיר חלילה לכל אדם להשיג גבולו… והשומע ישמע ותבא עליו ברכת טוב… הק' אברהם יהושע העשיל מאפטא פ"ק מעזבוז'.
סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ז [1824-1827].

 

מספור דפים: ח"א (בראשית) תקפ"ד: [4], רנב, ב-יז דף. 
ח"ב (שמות) תקפ"ד: [1], יז, יט-רעח דף.
ח"ג תקפ"ז: (ויקרא-במדבר-דברים) קטו; [1], קיז-שט דף.
גודל: 21.5 ס"מ. 
תיאור נוסף: 3 כרכים עם שלושה שערים בדיו אדומה ושער פנימי נוסף לספר במדבר-דברים.
מצב: הכל בשלמות. שיקומי שוליים ברסטורציה אמנותית בדפים ראשונים בשלושת החלקים. כרוך בכריכות חצי עור.
 
יאמין לגרסות [ספר הזהר] בדפוס סלאוויטא שהמגיהים והמדפיסים היו צדיקים וקדושים מפורסמים כנודע' בני רבינו הקדוש מרן רבי פנחס מקוריץ ז"ל תלמידו של רבינו הקדוש הבעש"ט (הרה"ק רבי פנחס חיים טויב מראזלא, שמן למנחה על התורה עמ' 270).
 
'ישתדל עצמו כל ירא ה' לרכוש לו ספרים של דפוסים ישנים, שנדפסו על פי רוב מיראי ה', בפרט מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר נכדי הרה"ק מקאריץ, שהיו בעל מדפיסים קדושי עליון' (טהרת הקודש לבעל שומר אמונים פרק ו').
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
×