פריט : 48

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד בעל 'פרי השדה'

תרס"ח - 1908

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $2,000 - $3,000

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד בעל 'פרי השדה'

תרס"ח – 1908

מכתב חידושי תורה בחתימת הגאון הנודע רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד.

מכתב חידושי תורה עם השלכות מעשיות להלכה ולמעשה בגדר 'סמוך' לכרך לענין ערים המוקפות חומה.

הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד בוניהאד (תר"י-תרע"ו) מגדולי חכמי הונגריה ומגדולי המשיבים בדורו ומכל קצווי תבל פנו אליו בשאלות. תלמיד רבי יהודה אסאד ורבי מנחם א"ש, ובעת לימודו אצלו באונגוואר היה גר בבית הגאון רבי שלמה גאנצפריד וסייע בידו בכתיבת חיבוריו [ראה בהסכמתו לספר אהלי שם ובהקדמת דודאי השדה]. מחיבוריו הגדולים נדפסו: שו"ת פרי השדה, צמח השדה תבואת השדה ועוד.

באניהאד תרס"ח [1908],  דף כתוב משני צדיו. גודל: 23×14 ס"מ. מצב: טוב, למיטב בדיקתנו לא נדפס בספריו.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 

 

×