פריט : 46

תגלית מרתקת
מכתב ארוך ולא ידוע ממרן החתם סופר
בכתב יד הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ווייס בעל שמן למנחה

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

תגלית מרתקת
מכתב ארוך ולא ידוע ממרן החתם סופר
בכתב יד הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ווייס בעל שמן למנחה

העתק שני מכתבים ממרן בעל חתם סופר אל הגאון רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג.

המכתב הראשון מרתק ומעניין ביותר ונחשף כאן לראשונה לאור עולם.
המכתבים המקוריים היו שמורים תחת יד הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ווייס בעל שמן למנחה והוא העתיקם.
בראש הדף רשם רבי אשר אנשיל:
'העתק מהמכתבים אשר תחת ידי כתב יד קדשו של הגאון חתם סופר זי"ע'.

 

1) המכתב הראשון עוסק בענין דין ודברים שהיה לאחד מבעלי הבתים בק"ק אייזנשטאט עם פרנסי הקהילה בשנת תקס"ד, והחתם סופר שהיה באותה עת רבה של מטרסדורף נקרא להיות אחד מהבוררים.
תוכן המעשה שעליו נסובים הדברים הוא: שאחת מנשי נכבדי הקהילה החציפה פניה נגד ראשי קהילת אייזנשטאט, והם רשמו את המעשה בפנקס הקהל, תוך כדי בזיון האישה ומשפחתה. לאחר מכן הלך בעלה ותלש על דעת עצמו את הדף מפנקס הקהל, כדי להציל את אשתו ואת משפחתו מבזיון. כשהתגלה המעשה, עורר הדבר מחלוקת גדולה בקהילה והחתם סופר נבחר להיות אחד מהבוררים.
בפסק הבוררים, הם נחלצו לטובת הבעל, והגנו עליו שאסור היה לרשום את הדברים בפנקס הקהל, מה גם שהאישה כבר התחרטה ושילמה קנס לקופת הקהל, אך כותבים שלא היה צריך לעשות כן על דעת עצמו.
פסק הדין שהוחלט על ידי הבוררים, רבינו החתם סופר, רבי יחיאל מיכל מגלוגא אב"ד אייזנשטאט ורבי שלום חריף אולמן אב"ד פרויענקירכען בעל דברי ר"ש בענין זה, נדפס בקובץ תשובות חתם סופר (ירושלים תשל"ג) סי' צ"ב (מצורף צילום).
לאחר מתן פסק הדין, לא שקטה המחלוקת והם פנו אל רבי דניאל והוא פנה אל החתם סופר.
לחתם סופר היה 'עגמת נפש ושברון לב', כלשונו במכתב, מכל עסק זה כי 'שנאתי להזדקק לדברים כאלה' והיה מוכן לענות לרבי דניאל, רק כי חשש שיכול לצאת חילול ה' מזה וכדי לצאת ידי חובת 'והייתם נקיים מה' ומישראל'. ועל כן 'אני פוקד על פר"מ שלא יוציא כתב זה מתחת ידו בשום אופן בעולם'.
בראשית המכתב הוא כותב כי 'חולה אברים אנוכי, קלני מזרוע שמאלי'.
הקורא את המכתב כולו מראשו לסופו, יראה ויבין כמה דרכים בהנהגת רבנות של מרנא ורבנא החתם סופר מתגלות בין שורותיו, תקיפות ועמידה על הדין והיושר מצד אחד, ומצד שני מידותיו התרומיות והאציליות, והרבה גופי תורה נלמד ממנו.
הקורא את המכתב כולו מראשו לסופו, יראה ויבין כמה דרכים בהנהגת רבנות של מרנא ורבנא החתם סופר מתגלות בין שורותיו, תקיפות ועמידה על הדין והיושר מצד אחד, ומצד שני מידותיו התרומיות והאציליות, והרבה גופי תורה נלמד ממנו.

מכתב זה כאמור לא נדפס מעולם ונחשף כאן לראשונה.

 

2) המכתב השני משנת תקס"ז עוסק בענין קבלת הרבנות בפרשבורג, נדפס באגרות סופרים מכתב ח'.
 
 
הגאון הקדוש רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדי-פאלו הי"ד (תרמ"ב-תש"ד) מגדולי מרביצי התורה ומורי ההוראה בטראנסילווניה. תלמיד השבט סופר והערוגת הבושם. נודע במומחיותו הרבה בדיני גיטין ועגונות ובבקיאותו העצומה בספרי ראשונים ואחרונים, הרביץ תורה באוהעל ומשנת תרע"ג אב"ד נאדי-פאלו, נספה בשואה. מכתביו נדפס שמן למנחה, על התורה וסוגיות הש"ס – ג' כרכים (החתם סופר ותלמידיו עמ' תקס"ב והקדמת שמן למנחה על הש"ס).
נייר מסמכים אישי של רבי אשר אנשיל, כתוב משני צדיו. [1] דף.
גודל: 33×21 ס"מ.
מצב: בשורה האחרונה בצד הקדמי, קרע כאן עם חסרון של כמה מילים.

למידע נוסף על פריט זה לחץ כאן

…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×