פריט : 41

'ומטו משמיה דמרן רבינו הגדול מהרמ"ס זצ"ל'

כתב יד. כרך חידושי סוגיות בכתב יד רבי חיים אברהם ארנשטיין אב"ד בארדיוב תלמיד החתם סופר

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

'ומטו משמיה דמרן רבינו הגדול מהרמ"ס זצ"ל'

כתב יד. כרך חידושי סוגיות בכתב יד רבי חיים אברהם ארנשטיין אב"ד בארדיוב תלמיד החתם סופר
חידושי סוגיות ושיעורים שנאמרו בישיבה בעצם כתב יד הגאון רבי חיים אברהם ארנשטיין אב"ד בארדיוב.
בעמ' הראשון חתימת ידו: אברהם ארנשטיין חופק"ק הנ"ל (השם חיים נוסף לו באחרית ימיו). ולצד זה בכתב דהוי: חיים אברהם… כתב היד זהה לצילום כתב יד קדשו המופיע בספר החתם סופר ותלמידיו עמ' קמ"ד.
 
 
בכמה מקומות הוא מביא מדברי החתם סופר בתשובותיו ומכנהו
'מרן' (סד, ב עח, א), ובדף פד, ב הוא מביא קושיה בשם החתם סופר בלשון
'ומטו משמיה דמרן רבינו הגדול מהרמ"ס זצ"ל'.
 
 
הגאון רבי חיים אברהם ארנשטיין (תקע"ד לערך-תרל"א) אב"ד בארדיוב  'גאון מפורסם צדיק יסוד עולם ואיש מופת' (מליצי אש). נולד בפרשבורג והיה תלמיד קרוב וחביב לבעל חתם סופר, במכתב החתם סופר לחמיו לעתיד רבי נתן אליהו עהרמן דיין אירשא (שהיה גם חמיו של בעל 'גורן דוד') כתב לו החתם סופר: 'אחד מיוחד מבחירי תלמידי… לא אאריך בהפלגת שבחו, אשריו אם יזכה לו, הוא מופלג בתורה, מעוטר ביראת שמים עד להפליא…' (אגרות סופרים ח"ב סי' כו). לאחר נישואיו נסמך להוראה מרבו החתם סופר. ידידו בעל 'ילקוט אליעזר' אמר עליו בהספדו: 'בימי בחירותו היה תלמיד מרן החתם סופר, היה גם כן מפורסם בחסידותו'. לאחר פטירתו נישאה אלמנתו למהר"ם שיק.
 
 
בצד הפנימי של הכריכה הקדמית לוח המולדות לשנת תרי"ח, בשוליו נרשם: 'לוח המולדות הזה חשבתי ב"ה אור ליום ה' ד' דחנוכה תרי"ז לפ"ק…'.
בעמ' האחרון מפתח הסוגיות בכתב יד שונה.
 
 
התאריכים הנזכרים בפנקס הם מהשנים
תרי"ד-תרי"ח [1854-1858].
מספור דפים: צא דף (מתוכם 25 דפים נותרו חלקים).
גודל: 21×16 ס"מ.
מצב: מעט כתמים, כריכה מקורית בלויה.
 
 
ביבליוגרפיה: על המחבר בהרחבה ראה: ספר דברי אברהם, בני ברק תשנ"ח; החתם סופר ותלמידיו, עמ' קמג-קמו.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
×