פריט : 29

ביאורי בעל 'תרומת הדשן' על רש"י
דפוס ראשון
ויניציאה, רע"ט - 1519
___

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $8,000 - $10,000

ביאורי בעל 'תרומת הדשן' על רש"י
דפוס ראשון
ויניציאה, רע"ט – 1519
___

'ביאורים יסד הגאון מהר"ר ישראל זצ"ל על פירש"י…'

ביאורים על פירוש רש"י על חמישה חומשי תורה מרבינו הגדול רבי ישראל איסרלין בעל 'תרומת הדשן'.

ביאורי רבי ישראל איסרלין על פירוש רש"י הוא החיבור היחיד! מבית מדרשם של הראשונים שנועד לבאר את דברי רש"י.

אם כי רובו מיוסד לבאר את דברי רש"י, יש בו גם ביאורים לפסוקים ללא קשר לדברי רש"י.

רבי ישראל איסרלין (ק"נ-ר"כ) בעל 'תרומת הדשן' , היה מגדולי חכמי אשכנז הראשונים ומחותמי התקופה, הוא נשא ונתן עם המהרי"ל, מהר"י ווייל ומהר"ם מינץ המפליגים בשבחו. ספרו 'תרומת הדשן' נמצא אף הוא בקטלוג זה (לוט 87).

ויניציאה רע"ט [1519] דפוס ראשון. דפוס דניאל בומבירגי. מספור דפים: [17] דף. 
גודל: 24.7 ס"מ. מצב: טוב, עותק נאה, כתמים בשער, הדפסה משובחת על נייר עבה, כמיטב מסורת בומברג.
 
(מקור: סותבי'ס, מכירת שוקן 1993)
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 

 

×