פריט : 20

הספר הראשון שנדפס בעיר הקודש ירושלים
עבודת הקודש להחיד"א
ירושלים, תר"א - 1841
___

מחיר פתיחה: $6,000
|
הערכה: $8,000 - $10,000
הספר הראשון שנדפס בעיר הקודש ירושלים
עבודת הקודש להחיד"א
ירושלים, תר"א – 1841
___
ספר 'עבודת הקודש' לרבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א, כולל שבעה חיבורים נפרדים ובהם דינים והנהגות, מוסר ותיקוני תשובה, תפילות וסגולות: 'מורה באצבע', 'צפורן שמיר', 'קשר גודל', 'כף אחת', 'יוסף בסדר', 'סנסן ליאיר', 'שומר ישראל'.
קובץ ספרים חשובים ויסודיים מרבינו החיד"א. תפילות רבות שנכנסו לתוך סדרי התפילה והמחזורים, קבעם החיד"א לראשונה בספריו אלו.

 

בראש הספר הקדמה היסטורית חשובה מאת אבי מדפיסי ירושלים, ר' ישראל ב"ק, על עלייתו לארץ ישראל, קורות בית דפוסו בצפת, סגירתו בעקבות מרד הפלאחים, נסיעתו לאלכסנדריה לעתור בפני השלטונות על השבת רכוש יהודי שנגזל, פרשת עלילת דמשק, ובעיקר ייסוד בית הדפוס בירושלים.
ירושלים תר"א [1841], דפוס ישראל ב"ק.
מספור דפים: [4], קיא דפים.
גודל: 15 ס"מ.
מצב: שני שערים, הראשון קדם שער מצויר נאה עם מוטיביים מזרחיים ומערביים. מצב טוב. כרוך בכריכת עור עתיקה. שמור בקופסה קרטון חדשה מחופה בנייר בד.
חתימות בעלים מזרחיות: משה שקאלו שמע, אברהם שמע.
 
 
ביבליוגרפיה: ש. הלוי, ספרי ירושלים הראשונים מס' 1.
(מקור: אוסף וויליאם גרוס, תל אביב)
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
×