פריט : 18

עיקרי האמונה
אור עמים לרבי עובדיה ספורנו. דפוס ראשון
בולוניה, רצ"ז - 1537
___

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

עיקרי האמונה
אור עמים לרבי עובדיה ספורנו. דפוס ראשון
בולוניה, רצ"ז – 1537
___

חיבור בעניני אמונה ופילוסופיה הבא לסתור את דעות הפילוסוף אריסטו, שהן מנוגדות לדעת התורה ולעיקרי האמונה מאת החכם רבי עובדיה ספורנו.
בהקדמתו כותב רבי עובדיה ספורנו שדברי אריסטו התקבלו והשתרשו, כאילו אין עליו עוררין, ולכן הוא בא לערער על שיטתו ועל דעותיו (ראה גם להלן ספר אור ה').
רבי עובדיה ספורנו ראה בחיבורו הנוכחי חשיבות רבה, הוא הביאו לדפוס ואף ערך בעצמו בדף האחרון רשימת תיקוני טעויות. כמו כן הוא העתיקו ללטינית, ושלח אותו למלך צרפת הנריקו השני שהיה חובב כתבי הקודש.
החכם
רבי עובדיה ספורנו (רל"ח- ש"י) מגדולי פרשני התורה, גדול בתורה ובקי בחכמות, היה גם רופא גדול והיה מכונה בדורו 'אביר הרופאים'. פירושו על התורה התקבל מאוד בכל תפוצות ישראל.

בולוניה רצ"ז [1537] דפוס ראשון. מספור דפים: 
סד דף.
גודל: 21 ס"מ.
מצב: בשער הספר שלושה חורים זעירים, פינות השוליים התחתונים מעוגלים מעט, מצב טוב, כריכת עור חדשה.
 
(מקור: אוסף לונצר-וולמדונה)
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
×