פריט : 117

'ויתרומם קרן המוסד במקום מנוחתו של התנא הקדוש רשב"י'
מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגאל מסקולען
ברוקלין, תשכ"ז - 1967

___

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $3,000 - $5,000

'ויתרומם קרן המוסד במקום מנוחתו של התנא הקדוש רשב"י'
מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגאל מסקולען
ברוקלין, תשכ"ז – 1967

___
כחלק מפעולותיו הכבירות של האדמו"ר מסקולען למען ילדי ישראל, הקים את התלמוד תורה והישיבה במירון למען ילדי הגליל, שבאו מבתים מעוטי יכול ולא השתלבו במוסדות הרגילים.
במכתבו מפציר האדמו"ר שיתלו שלטי הנצחה בחדרי הלימוד עם שמות התורמים וישלחו לו לארצות הברית תמונות, כדי שיוכל להראות לנדיבים שסייעו בהקמת הבנין.
בין דבריו מזכיר האדמו"ר 'ווארט' חסידי בשם הבעל שם טוב על מאמר חז"ל 'המתחיל במצוה אומרים לו גמור'.
האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פורטוגאל מסקולען (תרנ"ח-תשמ"ב) גדול בתורה, בקי בש"ס ובהוראה, ומקושר לאדמ"ורי בית רוז'ין, כיהן כרב בסקולען שברומניה מגיל שבע עשרה ועל שמה נקרא. לאחמ"כ נתבקש על ידי אגודת היראים לעבור לטשרנוביץ, בה הקים בית מדרש ופעל גדולות ונצורות למען יהודי רומניה, ובעיקר לילדים פליטי המלחמה. ביתו הדל היה פתוח לכל ומפתו חילק לילדים עניים, והשיא אותם לבני טובים. בשנת תש"כ הצליח לצאת מרומניה לארצות הברית, שם הקים מוסדות 'חסד לאברהם' להצלת ילדי הפליטים מרומניה, מטרנסילבניה, מבוקובינה וממארמארוש.
המכתב נשלח לרבה המיתולוגי של מירון רבי מאיר שטרן זצ"ל, אשר התמנה על ידי האדמו"ר לעמוד בראש המוסדות.
ברוקלין תשכ"ז [1967]. נכתב על שני חצאי בלנקים, הדף הראשון כתוב על שני צדיו. הכל בכתי"ק של האדמו"ר וחתימתו.
מצב: קרע קטן ונקבי תיוק.
צילום 2 שורה חמישית מלמטה
ובזכות רבן שמעון בן יוחאי שאמר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, יתרבו התלמידים ויתרומם קרן המוסד במקום מנוחתו של התנא הקדוש רשב"י

צילום 1 שורה שניה מלמעלה
אין לתאר יגיעי ועמלי בכמעט בכל יום שאוכל להמציא את החזקת המוסדות בצרכיהם… וגם מהוצאות הבנין של מירון…

צילום 3 שורה 4 מלמטה
ברכת מזל טוב להמתנה טובה שנתן הקב"ה לו ולביתו בן זכר שנקרא בשם הרה"צ בנש"ק האדמו"ר רבי ברוך… ויקוים בו הברכה ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך

צילום 3 שורה 2 מלמעלה
אומרים בשם אחד מגדולי הצדיקים מתלמידי אור ישקראל הבעש"ט זי"ע ועכ"י בפירוש המאמר המתחיל במצוה אומרים לו גמור….
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
×