פריט : 116

מכתב אל האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מאת בתו ומאת חתנו רבי חי"ל בענין המצב הקשה השורר בארץ ישראל
ירושלים, תש"ח - 1948
___

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

מכתב אל האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מאת בתו ומאת חתנו רבי חי"ל בענין המצב הקשה השורר בארץ ישראל
ירושלים, תש"ח – 1948
___

שני מכתבים פרטיים מאת הרבנית חיה רויזא טייטלבוים ומאת חתנו רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים אב"ד סעמיהאלי וראב"ד סאטמר בירושלים, אל אביה וחמיו.

 
במכתבו מתאר רבי חי"ל את הפיגועים שהערבים עושים נגד יהודים (לאחר הכרזת תכנית החלוקה של האו"ם) ועל הסכנה להסתובב ברחובות ירושלים, על התפילות שנערכות בבתי הכנסיות, ומביע חשש מה יהיה בזמן שהשלטונות הבריטיים יעזבו את המדינה, ומבקש מחמיו האדמו"ר שיזכירם לטובה ויעורר עליהם רחמי שמים.

האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסאסוב (תרס"ה-תשכ"ו) בן רבי חנוך העניך מסאסוב בעל עין חנוך (שושלת אלעסק), חתן הרה"ק רבי יואל מסאטמר.
ניהל את הישיבה בסאטמר, ניצל מהשואה עם בת האדמו"ר ועלה לארץ ישראל, בביקורו הראשון בארץ ישראל שהה רבי יואל בבית בתו וחתנו הנ"ל. לאחמ"כ היגר עם חותנו לארה"ב ולבסוף חזר והקים את קרית ישמח משה בפתח תקוה. מחיבוריו: ספר מנחת יום טוב.

הרבנית הצדקנית מרת חיה רויזא טייטלבוים בת האדמו"ר רבי יואל מסאטמר – הייתה רודפת צדקה וחסד ובנתה בתים רבים על טהרת הקודש (מנוסח מצבתה בבית החיים בטבריה). נפטרה בשנת תשי"ד ופטירתה עורר זעזוע עמוק אצל אביה ובקרב כל חסידי סאטמר, כי היא היתה השריד האחרון שנותר לו ממשפחתו.

ירושלים תש"ח [1948].  גודל: 20×22 ס"מ. כתוב משני צדי הדף. מכתבו של רבי חי"ל בלשון הקודש ושל הרבנית ביידיש.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 

 

×