פריט : 113

מכתב מאת האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מנחם מאלכסנדר בעל 'עקידת יצחק' הי"ד
בעניין הצלת תלמיד ישיבה
___

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $3,000 - $5,000

מכתב מאת האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מנחם מאלכסנדר בעל 'עקידת יצחק' הי"ד
בעניין הצלת תלמיד ישיבה
___

מכתב בחתימת יד האדמו"ר רבי יצחק מנחם דנציגר מאלכסנדר אל הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי אב"ד ירושלים.
 
במכתבו מבקש האדמו"ר מהרי"צ דושינסקי להשיג רשיון כניסה עבור בחור מפולין ולקבלו לישיבתו, וכך להצילו 'מהסכנה המרחפת על ראשו להיכשל ח"ו בחילולי שבתות ומאכלות אסורות' – כלומר להצילו מהגיוס לצבא הפולני.
 
האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מנחם מאלכסנדר בעל 'עקידת יצחק' הי"ד (תר"מ-תש"ב) מגדולי אדמו"רי פולין בדור שלפני השואה. משנת תרפ"ד אדמו"ר לחסידי אלכסנדר, שהיתה החסידות השניה בגודלה בפולין.
 
התחנך על ברכי סבו מייסד השושלת רבי יחיאל מאלכסנדר ודודו בעל 'ישמח ישראל'. בשנות השואה הועבר אליו רשיון כניסה לא"י, אך סירב לעזוב את חסידיו. שנתיים היה בגטו וארשא עד שנשלח אל מחנה המוות טרבלינקה, שם עלה על המוקד, לאחר שהלביש תכריכים שהביא עמו. תורתו בספר 'עקידת יצחק'.
 
סיפורי מופת על ישועות שפעל, בפקידת עקרות וריפוי חולים, כונסו בספר 'רועה נאמן'.
 
אלכסנדר תרצ"ט [1939]. נייר מכתבים אישי.
גודל: 14×21 ס"מ. בחתימת יד קדשו.
מצב: טוב.

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
×