פריט : 6

הפירוש הקבלי הראשון על ההגדה


כתב יד נהדר. פירוש על הגדה של פסח מאת רבינו יוסף ג'יקטיליה

פראג שמ"ה [1585] מחיר פתיחה: $20,000
|
הערכה: $30,000 - $40,000

הפירוש הקבלי הראשון על ההגדה


כתב יד נהדר. פירוש על הגדה של פסח מאת רבינו יוסף ג'יקטיליה

פראג שמ"ה [1585] 

כתב יד אשכנזי קדום ונדיר מאוד, עם שינויי נוסחאות מהנדפס, כתוב בכתב יד קליגרפי נאה, ומסודר – נכתב בעיר פראג בשנת שמ"ה.

פירוש על ההגדה של פסח על פי חכמת האמת [צפנת פענח] מאת המקובל הגדול רבי יוסף ג'יקטיליה.

העיר פראג ידעה שריפות רבות וגירושים במשך הדורות, ולא השתמרו כמעט כתבי יד שלמים, מתחילה ועד סוף כולל קולופון.

פראג באותה תקופה הייתה עיר ואם בישראל ושהו בה גדולי ישראל ובראשם המהר"ל מפראג.

תיבות הפתיחה בראשי הקטעים נכתבו באותיות גדולות ובדיו אדום כהה. הפירוש נכתב במרכז הדף ומימין ומשמאל נותרו שוליים רחבים.

ההגדה נדפסה לראשונה בויניציאה שס"ב – 17 שנה לאחר כתיבת הגדה זו, והיא ידוע כהגדה הקבלית הראשונה שנדפסה.

בנוסחת כתב היד שלפנינו שינויי לשון רבים ממהדורת ויניציאה.

בסוף כתב היד קולופון ארוך ומפורט
אשבח לאלהי צורי וקוני, על אשר חנני וזכני ופדות והרוחה המציאני

ומצאתי פי' ההגדה של יציאת מצרים

אשר חיבר הגאון ר' יוסף ג'יקטיליה

אשר מאיר בפירושו כשמש בצהרים, אשר גילה טפח וכיסה טפחיים.

וסיימתי אותו יום ד' ד' ניסן שנת שמ"ה לפ"ק לפרשת על מי"ם חיי"ם, פה פראגא, בבית חמי הקצין הנקרא בפי כל מענדלן חזן יצ"ו.

הש"י יזכני לכתוב ולהכין ספרים אין קץ ויקויים פסוק ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים. אכי"ר בנל"ך ואע"י [=אמן כן יהי רצון, ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה]

בתיבות 'על מים חיים' [פרשת מצורע] רמז כנראה הכותב את שמו: חיים. חותנו רבי מענדל חזן, הנזכר בקולופון, הוא כנראה המוזכר בספר משפחות פראג (פרשבורג תרנ"ב עמ' 396) 'מנחם בר שמואל הנקרא מענדל חזן שליח צבור זקן ושבע ימים, שס"ב'.

 [20] דף (דף 18 חלק) 15*18 ס"מ. בשולי דף 9,א חתימת בעלים עתיקה ובדף 9,ב הערה בכתב יד. בדף [15] קרע קטן עם חסרון בשורה האחרונה. כתמי מים, כרוך בכריכת עור חדשה נאה.

המקובל האלוקי רבי יוסף ג'קטיליה – מגדולי המקובלים הראשונים, חי בספרד במאה ה-13. ספריו שערי צדק, שערי אורה ועוד הם מספרי היסוד בתורת הקבלה והם מראשוני הספרים שהתחברו לאחר גילוי ספר הזהר.

השל"ה הק' כותב עליו בהסכמתו לגינת אגוז (הנאו שע"ה) 'אחד קדוש מדבר איש האלקים הרב רבי יוסף ג'יקטליא ז"ל אשר היה לפנים בישראל גדול שמו בתורה ובחסידות ובקדושה יתירה הוא הרב אשר חיבר שערי אורה'.

פראג-המבורג-אמריקה

סיפור נס הצלתו של כתב היד

כתב יד יקר וחשוב זה נכתב בעיר פראג בשנת 1585 .זה התקופה שבה חיו בפראג גדולי ישראל ובראשם המהר"ל מפראג . כתב היד הוא פירוש קבלי על הגדה של פסח והוא למעשה הפירוש הקבלי הראשון הידוע על הגש"פ . כתב יד זה היה ברשות ובספרייתו המפורסמת של רבי עמרם הירש זצ"ל אב"ד המבורג לאחר פטירתו מכרה אלמנת הרב ז"ל חלק גדול מהספרים והכת"י להרב יוסף צבי קרליבך רבה האחרון של המבורג לפני השואה (1883-1942) . בהתקרב הגזירות הנוראות של ימי הזעם חשש הרב יוסף צבי קרליבך לגורלם של הספרים והטמין אותם בחשאי בבית מעון הקיץ של המשפחה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, אף על פי שהיה יכול להינצל, העדיף להישאר עם בני עדתו. חלק מילדיו ניצלו כאשר היגרו לאנגליה אולם הוא נשאר עם אשתו וילדיו הקטנים ועם קהל עדתו. בשנת 1941 פרסם מאמר בעיתונים היהודיים, בו הביע את משאלתו לשלום ואת התנגדותו למלחמה. המאמר התגלגל לידי אחד ממפקדי האס אס והלה שלח מיד דווח לברלין כך שיענישו את הכותב. אולם בגלל מעמדו הרם, לא אסרו אותו הנאצים בעירו אלא הוציאוהו במרמה יחד עם רעייתו, ארבעת ילדיו הצעירים שלמה, רות, נעמי ושרה, ועוד אלפי יהודים למסע ארוך שסופו היה בריגה שבלטביה. שם נספו ב-26 במרץ 1942. מילדיו הקטנים ניצל רק בנו הרב שלמה קרליבך (1926–2022), שהיגר לארצות הברית ושימש כמנהל רוחני בישיבת רבנו חיים ברלין. לאחר המלחמה חזר בנו רבי שלמה למעון הקיץ בגרמניה בתקווה שאולי יצליח למצוא את ספריית אביו ואכן הספריה בס"ד שרדה בשלימותה ורבי שלמה הביאה עמו לארהב והייתה עמו עד סוף חייו. 

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×