פריט : 22

צוואת רבי יהודה החסיד – דפוס ראשון 


ספר שימוש תהלים 

סביוניטה שי"ב [1551] 

 

ספר יקר המציאות ביותר 

מחיר פתיחה: $40,000
|
הערכה: $60,000 - $90,000

צוואת רבי יהודה החסיד – דפוס ראשון 


ספר שימוש תהלים 

סביוניטה שי"ב [1551] 

 

ספר יקר המציאות ביותר 

סגולת כל פרק ופרק מפרקי התהלים , למה הוא טוב ומסוגל ובסופו 'צוואת רבי יהודה החסיד' הידועה – המודפסת כאן לראשונה.

שימוש תהלים
ספר שימוש תהלים כולל רשימת כל הפרקים לאיזה ענין מסוגל אמירת כל פרק ופרק.

לדוגמא: פרק ד- להצליח באותו היום בעסקיו. פרק ו' – לחולי העינים פרקים קב-קג – לזרע של קיימא, פרק קיט – למי שעומד לפני משפט, פרק קלט- לשלום בית וכן הלאה.

אודות ספר זה נשמרו סגולות ושמירות קדומות לרפואה, ולהגנה מכל צרה וצוקה, ועוד עניינים רבים.

'שימוש תהלים' הוא חיבור קדמון והרשב"א כתב עליו בתשובותיו (ח"א סי' תי"ג) 'שהוא מוסכם ביד גדולי ישראל' (הביאו החיד"א בשם הגדולים ערך שמוש תהלים) ויש אומרים שמחברו הוא רב האי גאון (זרע ברך ח"ג דף כג, ד הובא בהמעלות לשלמה מערכת ש' אות נ, ה וברב פעלים לר"א בן הגר"א עמ' 130)

חיבור זה זכה אח"כ לתפוצה רבה ונדפס יחד עם הרבה ספרי תהלים, בראש כל פרק ופרק – כאן כאמור נדפסה בפעם הראשונה והנו יקר המציאות.

צוואת רבי יהודה החסיד

רשימת ציוויים והנהגות מאת רבינו יהודה החסיד – מגדולי חכמי אשכנז הראשונים.

צוואת רבי יהודה החסיד – היא הצוואה המפורסמת ביותר בספרות התורנית מאז ומעולם, דברים רבים מצוואה זו, התקבלו והשתרשו במסורת ישראל ואף כמה מסעיפי הצוואה נקבעו להלכה בשולחן ערוך.

קיימים מספר נוסחאות בדפוסים וכתבי יד לצוואה זו – ולנוסח זה הנדפס כאן לראשונה חשיבות מיוחדת. (רבים שעסקו בצוואה, הן ביבליוגרפים והן חוקרים, נעלם מהם קיומו של דפוס נדיר זה).

רבי יהודה החסיד – גדול חסידי אשכנז הראשונים, צדיק, קדוש וחסיד, חיבר ספרים בכל מקצועות התורה וממעייני חכמתו שואבים חכמי ישראל כבר שמונה מאות שנה, הנודע שבין ספריו הוא ספר חסידים והצוואה המפורסמת שצורפה אליו ברבות השנים, על גדולי תלמידיו נמנים בעל הרוקח, ובעל אור זרוע ועוד גדולי ישראל מחוג חסידי אשכנז, נפטר בשבת זכור, שנת הפטירה נתונה בספק – ט' באדר ד'תתקע"ז (1217) או י"ג באדר ד'תתקע"ה (1215).

סביוניטה שי"ב [1551] הקולופון בסופו: "ותהי השלמתו יום ו יו לירח מרחשון שי"ב לפ"ק". [16] דף.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 481

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×