פריט : 15

'אז ישיר משה ובני ישראל' 


סדר תיקון ליל שביעי של פסח 
דפוס ראשון! אמשטרדם תפ"ה [1725] 
עותק מרשים 

מחיר פתיחה: $1,200
|
הערכה: $3,000 - $4,000

'אז ישיר משה ובני ישראל' 


סדר תיקון ליל שביעי של פסח 
דפוס ראשון! אמשטרדם תפ"ה [1725] 
עותק מרשים 

"ראה זה חדש אשר לא היה לעולמים" סדר קריאה לליל שביעי של פסח – כולל קטעי קריאה בתורה נביאים וכתובים, משניות וספר הזהר.

הדפסה ראשונה ונדירה של תיקון ליל שביעי של פסח.

תיקון ליל שביעי של פסח
בקהילות ישראל בעבר, היה נהוג להיות ערים כל הלילה בליל שביעי של פסח, להלל ולשבח על הנסים, לשיר שירת הים ברוב עם ולקרוא את ה'תיקון'.

 "ואשרי אנוש יעשה זאת כסדר הקדוש הזה, להעמיד על נפשו בלילה הקדוש הזה, לעורר הרחמים לפני ה' אלקינו וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות" (חמדת ימים, וכן הפליגו בענין זה היעב"ץ בסידורו ובעל יסוד ושרש העבודה)

אמשטרדם תפ"ה [1725] דפוס שלמה פרופס. [2], כט, [1] דף 17 ס"מ. עותק יפה מאוד, במצב מושלם, נייר עבה, שוליים נאים, חיתוך דפים מוזהב, כרוך בכריכת קלף.

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×