פריט : 98

מכתב הקנאות הנודע והיסודי של הגאון  רבי אלחנן וסרמן
תרצ"ז, 1937

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $7,000 - $10,000
מכתב הקנאות הנודע והיסודי של הגאון  
רבי אלחנן וסרמן
תרצ"ז, 1937

מכתב מאת הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד אל הגאון רבי איסר זלמן מלצר בעניין איסור התחברות לועד הלאומי וחובת ההתבדלות מכל הארגונים החופשיים.

במכתב יסודי זה, פורש רבי אלחנן את משנתו הסדורה והבהירה, אודות ההתחברות לארגונים ואגודות שאינם נמנים על ציבור יראי ה' ועל כך שאין ליטול מהם כספים אפילו להחזקת תורה ולהתפרנס מהם.

בין דבריו מזכיר את דעת החפץ חיים בענין ההתחברות למזרחי.

הרקע למכתב: בשנת תרצ"ז פרסם הגאון רבי אלחנן וסרמן מאמר נגד ההתחברות לרשעים, ובפרט הוועד הלאומי שהם בכלל 'כת שונאי ה", והאיסור ליטול מהסתדרויות למיניהן ממון.

רבי איסר זלמן כתב מכתב תגובה למאמר, מתוכן הדברים נראה שעיקר טענות הגרא"ז היו שעיקר ההתחברות הוא למזער נזקים, היינו להציל מה שאפשר להציל, ועוד טען שרבי אלחנן נמצא בריחוק מקום ולא יכול להורות בעניין, ועל כך משיב לו רבי אלחנן במכתב זה. את המכתב שלח רבי אלחנן גם לחזון איש (ראה קובץ מאמרים ואגרות' ח"א עמ' קמ"ו).

הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד (תרל"א-תש"א) מגדולי מנהיגי היהדות החרדית לפני השואה. רבי אלחנן לא הסתגר בד' אמותיו, וללא חת ומורא השמיע את דעתו והשקפתו על פי דעת תורה נגד הציונות והארגונים החילוניים בארץ ישראל.

[ברנוביץ תרצ"ז, 1937] מכונת כתיבה, שורות פתיחה ושורות סיום וחתימה בעצם כתב ידו של רבי אלחנן. בשליש התחתון קרעים בשני צידי הדף עם חסרון בטקסט (ניתן להשלים את החסר על פי העתק מכתב זה ששלח רבי אלחנן גם ל'חזון איש', הנדפס בקובץ אגרות ומאמרים הנ"ל).


……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×