פריט : 96

נדיר ביותר. מכתב ארוך בעצם כתב ידו של רבי נתן צבי פינקל -

הסבא מסלבודקא

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $25,000

נדיר ביותר. מכתב ארוך בעצם כתב ידו של רבי נתן צבי פינקל –

הסבא מסלבודקאמכתב ברכה בכתב יד וחתימת הסבא מסלבודקא הגאון רבי נתן צבי פינקל.
כידוע מכתבים בכתב יד הסבא מסלבודקא נדירים ביותר (ראה להלן)

הגאון רבי נתן צבי פינקל – 'דער אלטער' מסלבודקא (תר"ט-תרפ"ט) מראשי תנועת המוסר, קיבל את ראשית יסודות תנועת המוסר מהסבא מקלם תלמידו של רבי ישראל סלנטר ולאחר פטירת תלמידי רבי ישראל, היה גדול מרביצי תורת המוסר ואבי ישיבות ליטא בדורו. גאון המוסר והמחשבה ובעל השפעה חינוכית עצומה על תלמידיו, שהיו לימים גדולי ראשי ישיבות וגדולי תורה ומוסר. מכוחו ובהשפעתו נוסדה רשת ישיבות בכל רחבי ליטא ורוסיה, שהפכו את ליטא למרכז התורה בעולם. הידועות שבהן: סלבודקא, סלוצק (לאחמ"כ בקלצק), גרודנא, שקלוב, סטוצ'ין, וכן החדיר את לימוד המוסר בישיבות הגדולות: מיר, טלז וראדין. תלמידיו-ממשיכיו היוו את יסוד גרעין עולם התורה באמריקה.

רבי נתן צבי פיתח שיטה חדשה בעבודת המוסר הידועה בשם 'גדלות האדם', המבוססת על היות האדם נזר הבריאה – חלק אלוק ממעל, ובכך החדיר לתלמידיו שאיפה ותשוקה להגיע לדרגות עליונות.

מכתבי הסבא מסלבודקא
כל ימיו נהג הסבא בהצנע לכת, מיעט לכתוב, ולא הדפיס משיחותיו ומאמריו הרבים, לא נשא תפקיד רשמי בשום מוסד ומעולם לא הדפיס לעצמו 'בלאנק'. תלמידיו אמרו שאם יחטטו בארכיון של ישיבת סלבודקא לא ימצאו את חתימתו ואת שמו על אף מסמך רשמי, היטיב להגדיר זאת תלמידו רבי יעקב קמינצקי, באמרו: שאיפתו של הסבא הייתה, שאחרי פטירתו לא ידעו שהיה קיים בעולם, אדם בשם רבי נתן צבי.

ואכן מכתבים מהסבא הם מעטים ביותר ויקרי המציאות, כאן לפניך מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו המלאה, הנושא אף את חותם: 'מנהלי מתיבתא רבתא כנסת ישראל דסלאבדקא'.המכתב נשלח מסלבודקה לארה"ב אל רבי ישעיה דב הכהן, לרגל קבלתו את כתר הרבנות בעיר קולמובוס – ארצות הברית.

בשולי המכתב, מכתב פרטי בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק רבי דב צבי העלער, משגיח ישיבת סלבודקא.
הגאון הצדיק רבי דב צבי העלער (תרכ"ב-תרצ"ה) המשגיח הרוחני הנודע של ישיבת סלבודקא. לדמותו האצילה והמוסרית של רד"צ הייתה השפעה עצומה על כל תלמידי הישיבה. חתניו הם: רבי אברהם גרודז'ינסקי ורבי יעקב קמינצקי.

[סלבודקא] ללא תאריך, המכתב משתרע על גבי שני עמ' 13*21 ס"מ.
………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×