פריט : 103

מכתב הגאון רבי אברהם קלמנוביץ אודות ישיבתו בטיקטין

תרצ"ז [1937]

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,500 - $2,000

מכתב הגאון רבי אברהם קלמנוביץ אודות ישיבתו בטיקטין

תרצ"ז [1937]

מכתב הגאון רבי אברהם קלמנוביץ, לימים ראש ישיבת מיר בארצות הברית ומראשי 'ועד ההצלה', מתקופת רבנותו בטיקטין לפני מלחמת העולם השניה.

המכתב נשלח לארגון 'ועד הישיבות' בווילנא, ובו מתאר בסיפוק אודות הצלחת בני הישיבה בלימוד גפ"ת, על הר"מים בישיבה, ומבקש את עזרת 'ועד הישיבות'.

'מציל התורה של דורנו', כך כתב ר"ש עלברג לאחר פטירת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ (תרנ"א-תשכ"ד). מיום שהחל לכהן ברבנות ראקוב בהיותו בן כ"ב שנים ועד מותו, היו חייו שרשרת של הרבצת תורה ועסקנות ציבורית למען בני התורה, הוא היה איש סודם של החפץ חיים והגרח"ע גרודז'ינסקי והגדיל לעשות בפעולות הצלה בימי מלחמת העולם השניה, למען ישיבות ליטא ובפרט עבור בני ישיבת מיר בשנחאיי.

בשנת תרפ"ט החל לכהן ברבנות בטיקטין, ועם פרוץ המלחמה נמלט עם בני ישיבתו לווילנא ומשם עבר לארצות הברית. לאחר המלחמה הקים את ישיבת מיר בארצות הברית עבור בני הישיבות הפליטים.

טיקטין תרצ"ז [1937] נייר מכתבים רשמי. 21*27 ס"מ, הכל בכתב ידו וחתימתו, נקבי מחורר משרדי.


……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×