תמונה


ספר השל"ה הקדוש – מהדורת נח"ת [1698] – שנת הולדת הבעל שם טוב. עותק מפואר.
כרוך בכריכת עץ מחופה עור עם אבזמים מקוריים.

ענינים והנהגות על פי הקבלה, תוכחות מוסר, ביאורים על הפרשיות וכללי תורה שבעל פה מאת המקובל האלוקי, הגאון רבינו ישעיה הלוי הורוויץ – השל"ה הקדוש.

עותק שלם ומפואר עם שוליים נאים, במצב נהדר, כרוך בכריכת עץ מחופה בעור עם אבזמים מקוריים.

הספר נדפס בהידור רב ובאותיות בהירות – בראשו שער מצויר, עשוי כולו בפיתוח נחושת מעשה ידי הצייר האמן אברהם הגר, צייר הגדת אמשטרדם הידועה – של"ה מהדורת נח"ת הוא ללא ספק מפארי היצירות של דפוס אמשטרדם.

של"ה נח"ת ולידת הבעש"ט
בחצרות החסידות ייחסו חשיבות רבה לשל"ה מהדורת נח"ת, וקישרו את שנת הדפסתו לשנת לידת הבעש"ט.

האדמו"ר הריי"צ כותב באגרותיו (ח"ט ב’ תתנג): ‘… בשנת נח"ת נדפס שנית בהידור, וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם נחת רוח למעלה ובשנה ההיא נולד מאורן של כל ישראל מורנו הבעש"ט נ"ע’.

מהר"ר ישעיה סג"ל הורוויץ הגאון החסיד בעל השל"ה הק’ [שי"ח-שפ"ו לערך], בכל הארץ יצא קו תהילתו וקדושתו וקדושת משפחתו הרמה והנישאה, הפלא ופלא מיוחסת ומקודשת ובעיר הקודש ירושלים חיבר שער השמים בכוונות התפילה וספר
שני לוחות הברית חיבור נורא וגדול כלול בפרד"ס וחידושי דינים ובלולים ומוסר וכל סדר קדושה (שם הגדולים להחיד"א).

ספר של"ה התקבל בכל תפוצות ישראל כספר יסוד לתורת המוסר, עבודת הבורא ותיקון המידות, עד שהגאון רבי יהונתן אייבשיץ כתב בספר יערות דבש – נמצא בקטלוג (ח"א דרוש י"ב):
מי שבשם ישראל יכונה החיוב עליו לקרות בכל יום ערב ובוקר איזה דפים מספרי מוסר ומהקדוש לה’ ספר של"ה… ואף הוא נהג ללמוד עם תלמידיו כל יום דף אחד בספר (שם).

אמשטרדם תנ"ח [1698]. [4], תכ"ב: מד, [12] דף 31 ס"מ. שער נוסף לווי העמודים מאת בן המחבר הגאון רבי שעפטיל הלוי סג"ל אב"ד פוזנא. מצב טוב, שמור בקופסת קרטון מחופה בד חדשה.

……………………………….
הרה"ק רבי יהושע העשיל ממונסטרישץ הזהיר לבנו ללמוד ספר השל"ה הק’ בחודש אלול (ספר ערכי יהושע עמ’ רנ"ד אות קע"א)

…………………………………………. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

פריט : 8

ספר השל"ה הקדוש – מהדורת נח"ת [1698] – שנת הולדת הבעל שם

ספר השל"ה הקדוש – מהדורת נח"ת [1698] – שנת הולדת הבעל שם טוב. עותק מפואר. כרוך בכריכת עץ מחופה עור עם אבזמים מקוריים. ענינים והנהגות... Read more

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $7,000 - $10,000
×