פריט : 6

אינקונבול. ספר עיקרים. שונצינו רמ"ו [1486] עותק שלם. עיקרי הדת ויסודות האמונה

מחיר פתיחה: $40,000
|
הערכה: $60,000 - $80,000

אינקונבול. ספר עיקרים. שונצינו רמ"ו [1486] עותק שלם.

עיקרי הדת ויסודות האמונה מאת רבי יוסף אלבו – מספרי היסוד של עיקרי האמונה.

עותק שלם, במצב טוב, בכריכה חדשה מהודרת.

בספרו העמיד ר"י אלבו את עיקרי הדת על שלושה עיקרים (לעומת י"ג עיקרי הרמב"ם): מציאות ה’

שכר ועונש

ותורה מן השמים.

 

וכנגד עיקרים אלו, מסביר בעל העיקרים (במאמר א’ פרק ד’), ייסדו את עיקר תפילות היום הקדוש – ראש השנה.

מלכויות – כנגד מציאות ה’.

זכרונות – כנגד שכר ועונש.

שופרות– כנגד תורה מן השמים.

בדפים 56-58 (קונטרס ח דפים 2-4) נדפסו דברי פולמוס חריפים נגד הנצרות – דפים אלו נתלשו על ידי הצנזורים מהרבה עותקים של הספר, אך נמצאים בשלמות בעותק זה.


המחבר רבי יוסף אלבו (לפני ק"מ-ר"ד בערך) היה מחכמי ספרד, תלמיד רבי חסדאי קרשקש בעל ספר אור ה’ (תלמיד הר"ן). הספר נכתב בעקבות גזירות ופרעות קנ"א, בהן נכפה על יהודי ספרד להתנצר, והמחבר בא לחזק את אמונתם.

‘כי מציון תצא תורה ודבר ה’ משונצינו’ (קולופון)

בראש הספר הקדמת ‘המחוקק’ הוא אבי המדפיסים – רבי ישראל נתן שונצינו (כפי שמגלה ר’ גרשום שונצינו בספר עיקרים מהדורת רימיני רפ"ב).

בסופו קולופון: "… והיתה השלמתו פה שונצי"נו אשר במדינת לומבר"דיאה תחת ממשלת… דוכו"ס מי"לאנו… בעשרים ואחד יום לחדש טבת שנת חמשה אלפים ומאתים וששה וארבעים לבריאת עולם… כי מציון תצא תורה ודבר ה’ משונצינו" (משפט ידוע זה של שונצינו מקורו מקולופון זה).

שונצינו רמ"ו [1486] דפוס ראשון. [דפוס בני שונצינו] 108 דף. יד קונטרסים. קונטרסים א-ב (8) ג (6) ד-יג (8) יד (6) העמ’ הראשון חלק והטקסט מתחיל בצד השני של הדף, דף 108,ב חלק. גודל: 2° (26 ס"מ).

נדפס בעמודה אחת באותיות מרובעות, עם כותרות ושומרי דף. תיבות הפתיחה "למה" ו"ידיעת" בתחילת ההקדמה ובראש הספר מאוירות.

חתימות בעלים, וחתימת צנזורה בסוף הספר, בדפים שנתלשו (מרוב העותקים ונמצאים כאן) מחיקות צנזורה רבות בדיו כהה, המחיקות הושלמו בגליון בכתיבה איטליאנית עתיקה. בדפים הנ"ל (56-58) חיזוקים והשלמות נייר וכן השלמות קלות בשולי דפים בודדים ומעט כתמים, מלבד זה עותק שלם ומושלם, כרוך בכריכת עור מהודרת חדשה בסגנון עתיק עם אבזמי עור וברזל לסגירה.

ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד – אינקונבולים (בהכנה לדפוס) מס’ 65 פ’ תשבי, קרית ספר, ס"ג, תש"ן-תשנ"א, עמ’ 615-621, מס’ 36. יקירסון, קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף בית המדרש לרבנים באמריקה מס’ 27.

נצח ישראל לא ישקר

הספר שרד 536 שנה! יד הצנזורה לא הצליחה להעלים אותו, ציפורני הרשע של האינקוויזיציה לא הצליחו להניח את ידן עליו, על אף הדברים הקשים נגד הנצרות המופיעים בספר. וכן שרד לפליטה בימי שריפות הספרים באיטליה, הרשעים רודפי הדת והעם היהודי כלו, והנה תורת ישראל, כאן לאות וסימן לעם הנצח שישרוד לנצח נצחים.

אינקונבולה

אינקונבולה הוא מונח לטיני שמשמעו עריסה [כמו עריסת תינוק]. ספרי הדפוס הראשונים נקראו דפוסי ערש או דפוסי אינקונבולה.

בעוד שתקופת האינקונבולה בספרי אומות העולם חולשת על למעלה מחמישים שנה [1445-1500], הדפוס העברי החל כשלושים שנה מאוחר יותר, ותקופת האינקונבולה הצטמצמה לשלושים שנה בלבד: רכ"ט-ר"ס [1469-1500] המספר המוסכם פחות או יותר אצל החוקרים הוא, שנדפסו בתקופת האינקונבולה כמאתיים ספרים יהודיים בלבד.

כיום ידועים כ-140 כותרים, ולפי ה’מפקד’ הבין לאומי שערך אופנברג על האינקונבולים המצויים בספריות ציבוריות שרדו כ-2000 עותקים בלבד בספריות ציבוריות.רבים מהם אינם עותקים שלמים.

אינקונבולה הוא פריט נחשק ויקר ערך אצל כל אספן, ואף הספריות הגדולות בעולם ‘מתחרות’ ביניהן על מספר האינקונבולים השוכנים באוצרותיהן.

…………………………………….. ……

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×