פריט : 5

מיסודות ספרי המוסר.  ספר הישר - דפוס ראשון [קושטא רע"ה, 1515 בערך]

מחיר פתיחה: $25,000
|
הערכה: $40,000 - $60,000


מיסודות ספרי המוסר. 
ספר הישר – דפוס ראשון [קושטא רע"ה, 1515 בערך]


תוכחות מוסר ועניני תשובה ויראה מיוחס לרבינו תם.


ספר יקר המציאות ביותר.

ספר הישר התחבב מאוד בכל תפוצות ישראל ונדפס בעשרות מהדורות. כבר בתקופת הראשונים, כתב רבינו יהודה בן הרא"ש:
'תרגילו עצמכם ללמוד בספר חובות הלבבות ובספר הישר' (צוואת רבי יהודה בן הרא"ש, פרשבורג תרמ"ה, עמ' 11).

בכותרת בדף הראשון נאמר שמחבר הספר הוא רבינו תם, אך כנראה נבעה טעות זו בגלל ספרו ההלכתי ספר הישר, וכבר רבי אברהם סבע מחכמי דור גירוש ספרד כותב בספרו צרור המור פ' נצבים: ואומרים! שעשאו רבינו תם. יש שייחסוהו לרבי זרחיה הלוי – הרז"ה ויש לרבינו יונה בעל 'שערי תשובה, אולם המקובל רבי מנחם די לונזאנו כותב שמחברו הוא רבי זרחיה היווני, והחיד"א נוטה לקבל את דעתו (ראה שם הגדולים ערך רבי זרחיה היווני).

[קושטא רע"ה-ר"פ] נדפס ללא שער וללא דפוסת. [40] דף. שיקומים קלים בדפים בודדים ברסטורציה אומנותית, לכל דפי הספר נוספו שוליים רחבים בעבודת אומן, המשווים לספר צורה אחידה ומכובדת. גודל הספר לאחר הרחבת השוליים: 23 ס"מ. כרוך בכריכת עור מהודרת במיוחד, עם עיטורים בצבע זהב, וקופסה תואמת.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 463

…………………………………
'בימים אלו הנוראים, ראוי לאדם למעט בלימודים אחרים וירבה בלימוד ספרי יראים' (יסוד ושורש העבודה)


……………………………………….. …
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×