פריט : 37

'ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות'. 2 מכתבי ברכת

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,500

'ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות'.

2 מכתבי ברכת שנה טובה מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד

אגרות קודש עם דברי ברכה לשנה החדשה, עם מעט הוספות בכתב יד האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון וחתימותיו.

א) אגרת מיום א' אלול תשכ"א – אגרת ארוכה, מענה לשאלת תלמיד ישיבת 'תורה תמימה' שרוצה לעסוק גם בפעילות בתלמוד תורה, ובדבר השתדלות לעשות ברית מילה לילד שלא נימול.
בסוף האגרת 'ברכת כתיבה וחתימה טובה'. אגרת אוויר, בתוספת כמה מילים בכתי"ק של האדמו"ר. לא נדפס באגרות קודש.

ב) אגרת מימי הסליחות תשכ"א – איחולים לבביים לקראת השנה החדשה, בתוספת כמה מילים בכתי"ק של האדמו"ר.

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – השביעי בשושלת אדמו"רי ליובאוויטש, מהגדולים שבאדמו"רי הדור האחרון. מצודתו היתה פרוסה על כל רחבי תבל, עסק רבות בקירוב רחוקים ובמבצעי מצוות לזכות את עם ישראל בזכויות ובמצוות.
……………………………
משנכנס אלול עד יום הכפורים כשכותב אדם אגרת לחבירו צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו שהוא מבקש עליו ומברכו שיזכה בימים הבאים להכתב ולהחתם בספר חיים טובים. (מטה אפרים סי' תקפ"א וקיצור שולחן ערוך סימן קכח ומקורו בספר מנהגי מהרי"ל)


……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×