תמונה


דברי ברכה לשנה החדשה עם תשובה בענין שינוי השעות ב’שעון שבת’ מאת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך.

ט"ו לחדש הרחמים תשי"ד

‘כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים’

בירחון התורני ‘המעין’, שיצא לאור על ידי התאחדות ישיבת פרשבורג בחודש אלול תשי"ד, הדפיס הגרש"ז לבקשת העורך מאמר ‘בדבר שעון חשמלי-אוטומטי בשבת’, האם ניתן להקדים או לאחר את השעון שבת על ידי הזזת הזיזים.

במכתב הנוכחי מחזק הגרש"ז את דבריו שכתב שם ומפלפל בעניני ‘גרמא’ בשבת ו’כוח ראשון’.

בשולי המכתב איחולים לשנה החדשה:
‘בברכת כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים’.

בתחילת המכתב מתנצל הגרש"ז על איחור תשובתו מחמת שהוא טרוד עקב מחלתו של אביו ומבקש שיתפללו עבורו עם ציון שמו: חיים יהודה ליב בן רחל.

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך (תר"ע-תשנ"ה) מגדולי פוסקי הדור האחרון, בפרט היו ידיו רב לו בעניני השאלות האקטואליות בהלכות שבת, שהתעוררו מזמן לזמן, תוך כדי ההתפתחות הטכנולוגית, והובאו לפתחו להכרעה.

ירושלים תשי"ד [1954] דף כתוב משני צדדיו בגודל: 2128 ס"מ.

סימני קרע וקמטים ללא חסרון, חורי מנקב משרדי עם מעט חסרון.

……………………….
משנכנס אלול עד יום הכפורים כשכותב אדם אגרת לחבירו צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו שהוא מבקש עליו ומברכו שיזכה בימים הבאים להכתב ולהחתם בספר חיים טובים. (מטה אפרים סי’ תקפ"א וקיצור שולחן ערוך סימן קכח ומקורו בספר מנהגי מהרי"ל)


……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

פריט : 36דברי ברכה לשנה החדשה עם תשובה בענין שינוי השעות ב'שעון שבת' מאת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך.

ט"ו לחדש הרחמים תשי"ד

'כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים'

בירחון התורני 'המעין', שיצא לאור על ידי התאחדות ישיבת פרשבורג בחודש אלול תשי"ד, הדפיס הגרש"ז לבקשת העורך מאמר 'בדבר שעון חשמלי-אוטומטי בשבת', האם ניתן להקדים או לאחר את השעון שבת על ידי הזזת הזיזים.

במכתב הנוכחי מחזק הגרש"ז את דבריו שכתב שם ומפלפל בעניני 'גרמא' בשבת ו'כוח ראשון'.

בשולי המכתב איחולים לשנה החדשה:'בברכת כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים'.

בתחילת המכתב מתנצל הגרש"ז על איחור תשובתו מחמת שהוא טרוד עקב מחלתו של אביו ומבקש שיתפללו עבורו עם ציון שמו: חיים יהודה ליב בן רחל.

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך (תר"ע-תשנ"ה) מגדולי פוסקי הדור האחרון, בפרט היו ידיו רב לו בעניני השאלות האקטואליות בהלכות שבת, שהתעוררו מזמן לזמן, תוך כדי ההתפתחות הטכנולוגית, והובאו לפתחו להכרעה.

ירושלים תשי"ד [1954] דף כתוב משני צדדיו בגודל: 2128 ס"מ.

דברי ברכה לשנה החדשה עם תשובה בענין שינוי השעות ב’שעון שבת’ מאת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך. ט"ו לחדש הרחמים תשי"ד ‘כתיבה וחתימה טובה בספרן... Read more

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,500 - $2,000
×