פריט : 35

מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא. יום א'

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000

מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז’ינסקי אב"ד וילנא.


יום א’ דסליחות תרצ"ב
‘יתברכו בברכת השנה לחיים טובים ארוכים ומתוקנים וישמחו בשמחת חג הסוכות הבא עלינו לטובה’.

מכתב ארוך וגדוש בענינים שונים עם ברכת השנים לשנה החדשה. כולו בכתב יד וחתימת גאון הגולה רבי חיים עוזר גרודז’ינסקי אב"ד וילנא.


המכתב נשלח אל הגאון רבי אליעזר סילבר אב"ד סינסינטי (שלמד בקיבוץ התלמידים המובחר של הגרח"ע בווילנא) וכולל כמה נושאים:
א. בית היתומים דיסקין בירושלים
ב. בקשת גיסו הגאון רבי אלחנן וסרמן לפעול לטובת ישיבת אהל תורה-בראנוביץ בסינסינטי
ג. בקשה לסייע לשליח ישיבת ראמיילעס בווילנא שגדלה והתפתחה לאחר המלחמה ומאריך בשבחה.

בין הדברים מספר הגרח"ע שבין הר"מים בישיבה משמש הגאון רבי שלמה היימאן הידוע בשם ר’ שלמה פאריטשער.

וילנא אלול תרצ"ב [1932] נייר מסמכים רשמי, מצב טוב.

……………………….
משנכנס אלול עד יום הכפורים כשכותב אדם אגרת לחבירו צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו שהוא מבקש עליו ומברכו שיזכה בימים הבאים להכתב ולהחתם בספר חיים טובים. (מטה אפרים סי’ תקפ"א וקיצור שולחן ערוך סימן קכח ומקורו בספר מנהגי מהרי"ל)
………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×