תמונה

מכתב ברכת השנים בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר בעל ‘מנחת אלעזר’.


מונקאטש, אור ג’ י"ג מדות תרצ"א

‘השי"ת בטובו ובחסדו יחדש עלינו השנה הזאת לטובה ולברכה’בראשית מכתבו כותב האדמו"ר שהוא מקצר בדבריו ‘ברוב הטירדות בימי הרצון הקדושים האלו’.

ברכת השנים בכתב יד וחתימת האדמו"ר רבי אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש בעל מנחת אלעזר אל שאר בשרו הרה"ק רבי אלעזר שפירא אב"ד קיווישאד.


האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש בעל מנחת אלעזר (תרל"ב-תרצ"ז) גדול אדמו"רי הונגריה לפני השואה. לוחם קנאי וחריף.
בן האדמו"ר בעל ‘דרכי תשובה’, גאון מופלג בפרד"ס התורה, הרבה להסתופף בצל גדולי הצדיקים בדורו. בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר, לוחם ללא חת עבור שמירת המסורת הצרופה ללא שום שינוי.


הנמען רבי אלעזר שפירא אב"ד קיווישאד (תרמ"ח-תשל"ג) נמנה גם עם צאצאי בעל ‘בני יששכר’ ולכן מכנהו האדמו"ר שאר בשרי, הוא התמנה לרבה של קיווישאד בשנת תר"פ בהשתדלות בעל ‘מנחת אלעזר’. לאחר החורבן הקים את בית מדרשו בוויליאמסבורג.

מונקאטש תרצ"א [1931] גלויית דואר. הכל בכתב יד קדשו וחתימתו, בצידה השני של הגלויה חותמת נדירה של האדמו"ר.
מצב טוב.
………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

פריט : 33

מכתב ברכת השנים בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר בעל 'מנחת אלעזר'.

מכתב ברכת השנים בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר בעל ‘מנחת אלעזר’. מונקאטש, אור ג’ י"ג מדות תרצ"א ‘השי"ת בטובו ובחסדו יחדש עלינו השנה הזאת... Read more

מחיר פתיחה: $2,500
|
הערכה: $4,000 - $6,000
×