פריט : 27

יארצייט המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון': ו' באלול.

כתב יד. קינה על פטירת המקובל האלוקי רבי שמשון חיים נחמני בעל 'זרע שמשון'. [איטליה תקל"ט, 1779]

קינה ארוכה בת ט"ו בתים על פטירת 'הרב המובהק המקובל האלוקי מרנא ורבנא כמוהר"ר שמשון חיים נחמני זצ"ל שנל"ע [שנלקח לבית עולמו] בליל ד' לש"ק השישי לחדש א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י שנת התלק"ט לפ"ק'.

המקובל האלוקי רבינו שמשון חיים נחמני, בעל 'זרע שמשון' (תס"ז-תקל"ט), היה מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה, חסיד קדוש ופרוש ובקי בקבלה מעשית. קיבל תורה מרבי דוד פינצי, אב"ד מנטובה, חמיו של הרמח"ל, ובתורת האמת - מהמקובל הרב"ך.

לפני פטירתו ציווה לגנוז בקברו את כל כתביו בקבלה. כיוון שלא הניח אחריו זש"ק קרא לשמות ספריו 'זרע שמשון' ו'תולדות שמשון'. ידועה הסגולה הגדולה לזש"ק ללמוד בספרו הקדוש 'זרע שמשון'.

[איטליה תקל"ט 1779] כתיבה איטלייאנית, אוטוגראף עם מחיקות ותיקונים. [1] דף בגודל: 2131 ס"מ. שיקומים זעירים ללא פגיעה בטקסט, שמור בכריכת עור מהודרת.

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
יארצייט המקובל האלוקי בעל ‘זרע שמשון’: ו’ באלול.

כתב יד. קינה על פטירת המקובל האלוקי רבי שמשון חיים נחמני בעל ‘זרע שמשון’. [איטליה תקל"ט, 1779]

קינה ארוכה בת ט"ו בתים על פטירת ‘הרב המובהק המקובל האלוקי מרנא ורבנא כמוהר"ר שמשון חיים נחמני זצ"ל שנל"ע [שנלקח לבית עולמו] בליל ד’ לש"ק השישי לחדש א’ני ל’דודי ו’דודי ל’י שנת התלק"ט לפ"ק’.

המקובל האלוקי רבינו שמשון חיים נחמני, בעל ‘זרע שמשון’ (תס"ז-תקל"ט), היה מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה, חסיד קדוש ופרוש ובקי בקבלה מעשית. קיבל תורה מרבי דוד פינצי, אב"ד מנטובה, חמיו של הרמח"ל, ובתורת האמת – מהמקובל הרב"ך.

לפני פטירתו ציווה לגנוז בקברו את כל כתביו בקבלה. כיוון שלא הניח אחריו זש"ק קרא לשמות ספריו ‘זרע שמשון’ ו’תולדות שמשון’. ידועה הסגולה הגדולה לזש"ק ללמוד בספרו הקדוש ‘זרע שמשון’.

[איטליה תקל"ט 1779] כתיבה איטלייאנית, אוטוגראף עם מחיקות ותיקונים. [1] דף בגודל: 2131 ס"מ. שיקומים זעירים ללא פגיעה בטקסט, שמור בכריכת עור מהודרת.
………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×