תמונה

מחזור ‘כוונת הפייטן’ דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י [1750] סט מיוחד, מרשים ביותר בכריכות עור מקוריות מפוארות.


מחזור לימים הנוראים ושלושת הרגלים כמנהג אשכנז, עם ביאור בלשון אשכנז, ‘הדרת קודש’ ‘וכוונת הפייטן’ – סט מחזורים שלם עם שערים נדירים, עשוי בשלמות מקסימלית, ספק אם קיים עוד סט בשלמות כזו.

ארבעה חלקים בארבע כריכות עור מקוריות מפוארות, עם עיטורי זהב רבים מלפנים ומאחור ובגב הכריכה.

בראש כל חלק נמצא השער המצויר המפואר. למיטב ידיעתנו לא ידוע ביבליוגרפית סט, שהשער המצויר נמצא בכל ארבעת חלקי המחזור (אלא בשניים בלבד).

כוונת הפייטן
בהוצאה זו נדפס לראשונה ‘כוונת הפייטן’ – בראש כל פיוט נדפסה הקדמה קצרה ובה מבואר מה הייתה כוונתו הכללית של הפייטן. תוספת זו שנדפסה כאן לראשונה התקבלה בכל תפוצות ישראל ונדפסה אח"כ במחזורים רבים – הוצאה ראשונה זו בשלמות נדירה ביותר.

בראש כל חלק מעבר לשער השני מופיעה הסכמת הגאון רבי אריה ליב אב"ד אמשטרדם (חתן ה’חכם צבי’ ואבי רבי שאול מאמשטרדם), המשבח את הרעיון המקורי של ‘כוונת הפייטן’.

מחברו של ‘כוונת הפייטן’ אינו ידוע.

1] ראש השנה: [1], כט: יב: ק דף

2] יום כיפור: [1], כט: כב: קסד דף

3] סוכות: [1], כט: יב: קט דף

4] פסח ושבועות: [1], כט: יב: קיא: עב דף

אמשטרדם תק"י [1750] דפוס יתמי שלמה פרופס. 23 ס"מ.

בראש כל חלק שני שערים, סה"כ 8 שערים, נייר עבה, שוליים נאים, במצב חדש.

סט מרשים ומפואר.

…………………………
וכמה תועלת נמשך לכוונת התפילה בסידור נאה….. על כן הירא את דבר ה’ יכין תחילה המחזורים לכל אחד מבני ביתו ושיהיו שלמים בלי חסרון ומובטח לו שתקובל תפילתו ברצון (רבי חיים פאלאג’י, מועד לכל חי טז, לה)
…………………………………………..
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


פריט : 20

מחזור 'כוונת הפייטן' דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י [1750] סט מיוחד, מרשים ביותר

מחזור ‘כוונת הפייטן’ דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י [1750] סט מיוחד, מרשים ביותר בכריכות עור מקוריות מפוארות. מחזור לימים הנוראים ושלושת הרגלים כמנהג אשכנז, עם ביאור... Read more

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
×