תמונה

ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב – סגולה לבני, חיי מזוני

דף גדול ממדרש רבא, עם שוליים רחבים במיוחד, סביב כל השוליים נכתבו ביאורים על המדרש ובתוכם ביאורים על דברי הזוהר, כתבי האר"י ודודו – רבו המובהק רבי צבי הירש מזידיטשוב.

בדף זה הוא מביא מדברי הזוהר והתיקונים, מהאר"י ומרבו.

כידוע, את ביאוריו על דרך הסוד כתב בקדושה ובטהרה כשהוא מעוטר בטלית ותפילין, אף הוא ייחס לכתביו כוח של קדושה כפי שציטטנו לעיל מדברי החשוב שבתלמידיו הגה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא.

עדות נפלאה מהרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא, גדול תלמידי המהרי"א על סגולת כתבי היד של המהרי"א, וכך הוא כותב:
‘ופעם אחת הניח אדמו"ר זללה"ה את הקוויטל שלי, תוך ספרו הקדוש כתב יד, ואמר בלשונו הטהור: שמשם יוכל כל אדם להיות לו לישועה בבני חיי מזוני’. (הקדמת בעל אמרי יוסף לחידושי מהרי"א)

הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב (תקס"ה-תרל"ג) איש אלוקים קדוש, אשר אלפים הלכו לאורו, בקי בש"ס ובמדרשי רז"ל ומכילתא, ספרא וספרי וזוה"ק ותיקוני הזוהר ובכל כתבי האריז"ל עד להפליא, ונשמע מפי קדשו שאת הפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים ואחת, וכן ספרי רבו הקדוש רבינו צבי הירש מזידיטשוב היה רגיל על לשונו, ומסר נפשו על התורה והעבודה והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם שפע פרנסה והצלחה (ספר עשר קדושות ערך מהרי"א) מכתביו נדפסו ביאור מהרי"א על המדרש רבא – וכן ליקוטי תורה והש"ס.

[1] דף בגודל: 39×24 ס"מ מתוך מדרש רבה מהדורת פפד"א תס"ה [1705]

מצב טוב, שמור בתוך כריכת עור מהודרת.
…………………………………………..
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

פריט : 19

ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של

ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב – סגולה לבני, חיי מזוני דף גדול ממדרש... Read more

מחיר פתיחה: $20,000
|
הערכה: $25,000 - $30,000
×