פריט : 26

'דלאלה אלחאירין' - מורה נבוכים, כתב יד שלם במקורו הערבי. תימן, תרצ"ג

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $15,000

ספר 'דלאלה אלחאירין' ( دلالة الحائرين) הוא ספר 'מורה נבוכים' במקורו הערבי באותיות עבריות, כפי שיצא מתחת ידי הרמב"ם.
כתב יד שלם – שלושת חלקי ה'מורה', ומסודר עם שער מצויר ואיורים צבעוניים.

כתבי יד תימנים של חיבוריו של הרמב"ם ידועים ככתבי יד המדויקים ביותר.

נוסח השער:
"זה ספר דלאלה אלחאירין למרנא ורבנא הגאון משה בר מימון זכר צו"ק [צדיק וקדוש] לחיי העה"ב [העולם הבא]"

נוסח הקולופון: "נשלם מורה הנבוכים בעזרת מרים הנמוכים ג' כ"ט לחודש ניסן שנת ה' תרצ"ג לבריאת העולם ב' רמ"ד לשטרות ועתה אשאל מאלהי שימחול לי על מה ששגיתי כמאמר נעים זמירות שגיאות מי יבין וכו'.

נכתב זה הספר מורה הנבוכים לתשוקת מעכ"ת השה"ט יהודה ן' יצחק ן' שלמה ימני שהזיל מעות לאהבת ה' ותורתו המב"ה [=המקום ברוך הוא] יזכהו להגות בה הוא וזרעו וז"ז עסכ"ה אכי"ר [=וזרע זרעו עד סוף כל הדורות אמן כן יהי רצון].

התנצלות המעתיק, אמר יאמר העבד הצעיר והנקל עפר רגלי סופרים, בתחנה ובקשה לפני כל קורה ומעיין בזה הספר דלאלה אלחאירין שאם ימצא בו איזה טעות ידינני לכף זכות ומן השמים ידינוהו לכף זכות אכי"ר הצעיר הקל סאלם ן' יחיה אלרדאעי – הוא חכם שלום רדאעי, ראה אודותיו אנציקלופדיה לחכמי תימן ח"א עמ' 587".

[299] דף (598 עמודים) 1824 ס"מ. ראשי הקטעים באותיות גדולות ועליהם עיטור בצבע סגול. שער כתב היד במסגרת מעוטרת עם עיטורים רבים בצבעי סגול־שחור. שמור בכריכת קופסה מהודרת, מצב טוב.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×