פריט : 214


מכתב מאת רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, הי"ד


מכתב בכתב יד ובחתימת רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, הי"ד, אל רבי יוסף זעליג הכהן שווארץ, בעל 'וילקט יוסף', בעניין מת שנקבר לצד מערב במקום לצד מזרח, "ורבים אומרים שיש קפידא בדבר".


רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, חתן הגאון רבי אברהם אשר זעליג שטיין, אב"ד אודווארהי [סעקעל אודוורהעלי], בן הגה"צ רבי משה שטיין, אב"ד הארישאר בעל הספר 'באר משה' וממלא מקומו ברבנות. נעקד על קידוש ה' בשנת תש"ד. היה בן אחיו של רבי שלום וידער, אב"ד נירדהאזה (ראה שו"ת 'משמיע שלום' סימן נ"ד אות א). נשא ונתן עם הגאון משאמלוי בתשובותיו 'לחם שלמה' חלק א' סימן קל"ו וחלק ב' סימן פ'.


['שם הגדולים מארץ הגר' (תש"א), רשימת הרבנים שנהרגו עק"ה בסוף שו"ת 'ירושת פליטה', 'חכמי טראנסילוניה' עמ' 84].


דף בגודל 1423 ס"מ, כתוב משני צידיו.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500


מכתב מאת רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, הי"ד


מכתב בכתב יד ובחתימת רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, הי"ד, אל רבי יוסף זעליג הכהן שווארץ, בעל 'וילקט יוסף', בעניין מת שנקבר לצד מערב במקום לצד מזרח, "ורבים אומרים שיש קפידא בדבר".

רבי ברוך אברהם וידער, אב"ד אודווארהי, חתן הגאון רבי אברהם אשר זעליג שטיין, אב"ד אודווארהי [סעקעל אודוורהעלי], בן הגה"צ רבי משה שטיין, אב"ד הארישאר בעל הספר 'באר משה' וממלא מקומו ברבנות. נעקד על קידוש ה' בשנת תש"ד. היה בן אחיו של רבי שלום וידער, אב"ד נירדהאזה (ראה שו"ת 'משמיע שלום' סימן נ"ד אות א). נשא ונתן עם הגאון משאמלוי בתשובותיו 'לחם שלמה' חלק א' סימן קל"ו וחלק ב' סימן פ'.

['שם הגדולים מארץ הגר' (תש"א), רשימת הרבנים שנהרגו עק"ה בסוף שו"ת 'ירושת פליטה', 'חכמי טראנסילוניה' עמ' 84].

דף בגודל 1423 ס"מ, כתוב משני צידיו.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×