פריט : 154

הכהן הגדול מלובלין חתימת יד הגאון הקדוש 'הכהן הגדול' רבי צדוק הכהן

מחיר פתיחה: $18,000
|
הערכה: $25,000


הכהן הגדול מלובלין


חתימת יד הגאון הקדוש 'הכהן הגדול' רבי צדוק הכהן מלובלין על ספר מפעלות אלוקים. ויניציאה שנ"ב [1592]


ספר מפעלות אלוקים חקירות וראיות להוכיח שהעולם נברא יש מאין, מאת השר הגדול רבינו דון יצחק אברבנאל.נדפס על פי כתב יד שהיה בגנזי המקובל הרמ"ע מפאנו.

בשער הספר חתימת יד קדשו של רבי צדוק הכהן מלובלין, יוצא מפורש מפרי עטו של הכהן הגדול בקדושה ובטהרה:  "(צ)דוק בהגאאמ"ו הרי"ך זצללה"ה". [צדוק בהגאון אדוני אבי מורי ורבי הרב יעקב הכהן]


 וכך נהג לחתום את שמו. ראה לדוגמה חתימת הקדמתו לספרו 'אוצר המלך'.

הגאון הקדוש חסיד שבכהונה רבי צדוק הכהן מלובלין (תקפ"ג-תר"ס), בעל 'פרי צדיק' צדקת הצדיק, רסיסי לילה ועוד חיבורים רבים. מדמויות ההוד של אדמו"רי פולין, יחיד ומיוחד בגאונותו ובקיאותו המבהילה בכל מכמני התורה, בנגלה ובנסתר ובדרכו הייחודית. הוא קיבל בחסידות מהרה"ק מאיזיביצ'א ומרבי יהודה לייב איגר, שתיארוהו 'שר התורה'. ספרו 'פרי צדיק' הוא מספרי הקבלה והמחשבה היסודיים בחסידות.

בחיבוריו רסיסי לילה ודברי חלומות העלה על הכתב סודות התורה ורזי דרזין שנגלו אליו בחלום הלילה. 

אוטוגרפים ממנו נדירים ביותר. 

ויניציאה שנ"ב [1592] דפוס ראשון. צ"ו דף 19 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור חדשה מהודרת.

…………………………………. ………………..


שריד נדיר מספריית הכהן הגדול

כידוע, רבי צדוק סירב לקבל פדיונות מהחסידים. הכספים היחידים שהסכים לקבל מאחרים הם דמי 'פדיון הבן' ואף באלו לא השתמש לשימוש האישי, אלא הם הוקדשו לרכישת ספרים בלבד.

סוחרי הספרים ידעו על תשוקתו לספרים והיו מציעים לו ספרים עתיקים ויקרי ערך, והיה משלם מחירם המלא ולא עומד על המקח.

מפורסמת הייתה ספרייתו הגדולה, שהכילה חמשת אלפים ספרים וכל קירות החדר היו מלאים מן הרצפה ועד התקרה, והיה זהיר מאוד בכבודם, ספריו היו נאים ומסודרים, ולא היה נראה בהם רבב או קמט. 

את כל ספרייתו הוריש לבית המדרש ועד השואה למדו בה, בעת עלות הכורת הנאצי נעלמו עקבותיה של ספריה חשובה זו ורק מעטים מהם שרדו לפליטה. 

(מקורות: שמואל אונגר, תולדות הכהן (לובלין תרפ"ד) עמ' 55 רבי אברהם יצחק ברומברג, מגדולי החסידות חלק ז' עמ' נג, קג-קד)

…………………………………. ………………..
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×