פריט : 136

מחזור מכל השנה כמנהג אשכנזים. סביוניטה-קרימונה שי"ז-ש"כ [1560-1557] מחזור תפילות לשבתות השנה,

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000מחזור מכל השנה כמנהג אשכנזים. סביוניטה-קרימונה שי"ז-ש"כ [1560-1557]


מחזור תפילות לשבתות השנה, שלוש רגלים וימים נוראים עם 'מעגלי צדק' – ליקוטי דינים ומנהגים לכל השנה וביאורי מילים מאת רבי בנימין הלוי.

הדינים והביאורים נדפסו לראשונה במחזור שאלוניקי ש"י, אך כאן נוספו דינים וכן ביאורי מילים, ולראשונה הוא נקרא בשם הנודע 'מעגלי צדק'.


'מעגלי צדק' חזר ונדפס פעמים רבות ובמשך שנים רבות היה חלק בלתי נפרד מהמחזורים. דבריו הובאו בספרי גדולי הפוסקים ובראשם בעל 'מגן אברהם' המזכירו בדרך כלל בראשי תיבות: מ"צ (ראה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 428 בהע').

המחזור נדפס בצורה נאה עם מסגרות וקישוטי אותיות (איניציאלים) המפוזרים לכל אורך המחזור.

סביוניטה-קרימונה שי"ז-ש"כ [1560-1557] שצב, [2] דף 18.2 ס"מ. ב-40 דפים בערך שוחזרו והושלמו שולי השוליים, עותק שלם


מעט כתמים, השלמות והוראות בכתב יד. כריכת עור חדשה.


ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד עמ' 161. הדפסתו של המחזור ארכה ארבע שנים, תחילתה בדפוס פואה בסביוניטה וסיומה בכ"ט אלול ש"כ בדפוס ויצינצו קונטי שבקרימונה. על גלגולי הדפסתו ועל שינויים בין הדפוסים רבו דעות החוקרים והביבליוגרפים,

ראה: מ, בניהו, 'הדפוס העברי בקרימונה' עמ' 141 ואילך.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×