פריט : 108מכתב מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב


מכתב מאת האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב המלצה ובקשה עבור תלמיד הרוצה לעלות לירושלים ללמוד בישיבת הריי"צ דושינסקי.


האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב הי"ד היה בנו של הרה"ק רבי יששכר בעריש מווערצקי, ממלא מקום אביו בזידיטשוב ובסוף ימיו קבע את מושבו וישיבתו במונקאטש. הוא נודע בקדושתו ובתפילותיו, ורבים נהרו אליו, אך בעיקר היה מתמיד גדול ולמד ממש בלי הפסק, עד שאמרו עליו שתוך כדי שנתו ציטט קטעי גמרא.


הגאון בעל 'מנחת יצחק' שלמד בחברותא עם בנו, העיד עליו שהיו שפתותיו מלאות זיו ומפיקות נוגה. נודע כגאון בכל התורה על דרך הפרד"ס. מתורתו נדפס הספר 'זכרון משה' על רש"י והאור החיים הקדוש.


מונקאטש [תרצ"ה, 1935] בערך. נייר מסמכים רשמי. 2229 ס"מ. כתיבת סופר.

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000מכתב מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב


מכתב מאת האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב המלצה ובקשה עבור תלמיד הרוצה לעלות לירושלים ללמוד בישיבת הריי"צ דושינסקי.


האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב הי"ד היה בנו של הרה"ק רבי יששכר בעריש מווערצקי, ממלא מקום אביו בזידיטשוב ובסוף ימיו קבע את מושבו וישיבתו במונקאטש. הוא נודע בקדושתו ובתפילותיו, ורבים נהרו אליו, אך בעיקר היה מתמיד גדול ולמד ממש בלי הפסק, עד שאמרו עליו שתוך כדי שנתו ציטט קטעי גמרא.

הגאון בעל 'מנחת יצחק' שלמד בחברותא עם בנו, העיד עליו שהיו שפתותיו מלאות זיו ומפיקות נוגה. נודע כגאון בכל התורה על דרך הפרד"ס. מתורתו נדפס הספר 'זכרון משה' על רש"י והאור החיים הקדוש.

מונקאטש [תרצ"ה, 1935] בערך. נייר מסמכים רשמי. 2229 ס"מ. כתיבת סופר.

3 שורות אחרונות בכתב יד האדמו"ר ובחתימתו.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×