פריט : 99

הרמב"ם של הרוגוצ'וביר ובו רשם שתי הערות בכתב יד קדשו. משנה תורה

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000

הרמב"ם של הרוגוצ'וביר ובו רשם שתי הערות בכתב יד קדשו.


משנה תורה להרמב"ם ספר אהבה בו הגה ולמד הגאון שר התורה הרוגו'צוביר ובשוליו רשם שתי הערות בכתב יד קדשו.

בגליונות הספר רשם הרוגוצ'וביר
שתי הערות בעצם כתב יד קדשו, הראשונה בהלכות מילה בנוגע לנוסח ברכת מילה בגרים והשניה בגדרי תקיעת שופר אם השמיעה עיקר או התקיעה.

רמב"ם ספר אהבה בלבד, מהדורת ווארשא תרמ"א [1881] 172 עמ' 33 ס"מ. מצב טוב, כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

הרמב"ם במשנת הרוגוצ'וביר
מארי דכולא תלמודא היה הרוגוצ'וביר וכל רז לא אנס ליה כפשוטו, אך עיקר עיונו ויגיעתו היה בתורת הרמב"ם, למצא מקור לדבריו וליישב את שיטתו מהשגות הראשונים ונושאי כליו. אותו בלבד הוא מכנה בתדירות בתארים "רבינו" "רבינו הגדול", או "רבינו הגדול המאיר לנו" וגם בהערה השניה שלפנינו הוא מכנה את הרמב"ם בתואר 'רבינו ז"ל'. את ספריו הגדולים 'צפנת פענח', חיבר סביב הלכות הרמב"ם.
האדר"ת כותב עליו 'שקידתו עצומה לילות כימים לא ינוח ולא ישקוט ולימוד כל הש"ס עם הרמב"ם והרא"ש ג' פעמים בכל שנה". (עבר אורח עמ' מד)
וכך מספר אחד מאדמור"י בית רוז'ין על ביקורו אצלו בעת חליו:
'מרוב כאביו אחז בחזקה את המיטה בשתי ידיו, בחדרו של הגאון נכחו גם מספר תלמידי חכמים שדיברו איתו בלימוד ובכל פעם שדיברו בלימוד מעניני הרמב"ם פסקו ייסוריו של הגאון (הרוגוצ'ובי עמ' 161).


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×