פריט : 98

מכתב מאת רבי יעקב זלמן ליבשיץ - מייסד ישיבות בריסק ויד ימינו

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200

מכתב מאת רבי יעקב זלמן ליבשיץ – מייסד ישיבות בריסק ויד ימינו של רבי חיים מבריסק. תרע"א [1911]


הגאון רבי יעקב זלמן ליבשיץ מבריסק (נפטר: תרע"ה) בן הגאון בעל 'ברית יעקב'. גאון מופלג בתורה, יד ימינו של הגר"ח מבריסק ושליחו הנאמן לאסיפות גורליות, ואבי ישיבות בריסק, הוא יסד את הישיבה הנודעת בבריסק 'תורת חסד' ועוד ישיבות ותת"ים, (ראה אהלי שם עמ' 354 שהאריך בשבחו) עמד בקשרי מכתבים עם כל גדולי דורו, וקונטרסיו וחידושיו נדפסו בספריהם.

בקונטרס דברי חכמים שבסוף שו"ת דבר אליהו נדפס קונטרס רחב ממנו בסופו רשם גיסו רבי אליהו קלצקין [שבזיווג שני היה חתן הברית יעקב]: הנני להעיר את לב המעיינים כי יתבוננו בשום לב בקונטרסו של גיסי הרב הגאון המפורסם בתורה ויראה חריף ושנון ורב פעלים להרביץ תורה בישראל… אשר העמיק והרחיב בדברים יפים ונכוחים…'.

בריסק תרע"א [1911] גלויית דואר בענינים משפחתיים, מצב טוב.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×