פריט : 92

חתימת יד 'קדוש ישראל' הגאון רבי ישראל סלנטר מחולל 'תנועת המוסר' ספר

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $15,000

חתימת יד 'קדוש ישראל' הגאון רבי ישראל סלנטר מחולל 'תנועת המוסר'


ספר תולדות אדם וחוה לרבינו ירוחם מהדורת קאפוסט תקס"ח. עותק מרגש ומעורר השראה עם חתימת יד קדשו של הגאון רבי ישראל סלנטר.

בשער הספר חותם רבי ישראל את שמו פעמיים:
ישראל במו"ה זאב וואלף מסלאנט יצ"ו וכן בשולי השער פעם נוספת: ישראל בלאאמ"ו מו"ה זאב וואלף מסלאנט.

אביו הגאון רבי זאב וואלף אב"ד טעלז בעל חידושים והגהות בן אריה נפטר בשנת תרי"ח [1858] בחתימה מזכיר ר' ישראל את אביו בברכת החיים.

'קדוש ישראל' הגאון רבי ישראל סלנטר (תק"ע-תרמ"ג)
'המפורסם בתבל בתוקף גדולתו וצדקותו, חסידותו ענוותנותו וקדושתו… האיר עיני ישראל בתורתו ויראתו להשיב את לבבם לאביהם שבשמים, להשריש יראת ה' ומדות ישרות ובמתק שפתיו השיב רבים מעוון… למד דעת את העם לקבוע עתים סדורות בכל יום ללמוד בספרי יראה ומוסר בשפתים דולקות, בקול מעורר תוגה והתפעלות הנפש' (מתוך הקדמת תלמידו רבי איצל'ה בלזר לספר אור ישראל)

הגאון רבי ישראל סלנט שהיה גאון עולם ונודע בשיעוריו החריפים בעומק העיון החליט לצאת מד' אמותיו ולעורר את העם לתיקון המדות ויראת ה', עורר ודיבר על חשיבות לימוד המוסר בקביעות ובעיון וייסד את
'תנועת המוסר' שחרתה על דגלה את אמרתו הידועה 'כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן'.

מבית מדרשו יצאו גדולי תנועת שיטות המוסר, קלם, נובהרדוק וסלבודקא וכל ראשי ישיבות ליטא שהלכו בדרכו. מאמריו ואגרותיו כונסו בספר אור ישראל ובספר קדוש ישראל.

קאפוסט תקס"ח [1808] [1], קפח: פב דף. 33 ס"מ. מעבר לשער הסכמת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ובשולי הדף נזכר שמו של הגאון רבי חיים מוואלוז'ין. דפים בודדים על נייר כחול. כריכה ישנה. מצב טוב. תיקונים אמנותיים בשער. מצורף אישורים על החתימה.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×