פריט : 74

אגרת קודש בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי דוד מטולנא. תרכ"ח, [1868]


ידוע אשר הרה"ק ר' דוד מטאלנא זצוק"ל היה פועל נפלאות ובעל מופת גדול כל ימיו, ונהרו אליו מארבע פינות העולם הרבה חולים וכדומה ונתרפאו ע"י תפלתו, ומהם אשר נתן להם קמיעות וסגולות ולכתוב ממנו ספורים ומעשיות מענינים כאלו, תקצר היריעה מהכיל (הרה"ח ר' ישעיה וואלף ציקערניק מחסידי אחיו הרה"ק ר"י מסקווירא בספרו סיפורים נפלאים ומאמרים יקרים, לבוב תרס"ח עמ' ב)

הרה"ק רבי דוד מטולנא (תקס"ח-תרמ"ב) נודע כבעל רוח הקודש ושמו הלך לפניו כבעל מופת. בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, נקרא על שם אבי אמו רבי דוד לייקעס מבאר תלמיד הבעש"ט. מנעוריו הצטיין בחריפותו וחכמתו. בהגיעו לפרקו נלקח כחתן על ידי רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטראה בנו של רבי זושא מהאניפולי.לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז החל להנהיג עדה, תחילה בוואסילקו ואח"כ בטולנא שעד מהרה הפכה לאחד ממרכזי החסידות הגדולים באוקראינה.
מחיבוריו נדפסו: מגן דוד (זיטומיר תרי"ב) ברכת דוד (זיטומיר תרכ"ב) וקהלת דוד (לובלין תרמ"ב).

תוכן המכתב: על דבר קול רינון שיצא על איזה חתן ולאחר חקירות ודרישות שנעשו ע"י שני רבנים ששלח הרה"ק מטולנא, קובע נחרצות 'שלא נמצא שום יסוד על הקול הזה ולא ימצאו בו שום שמץ דופי' וקול הרינון יצא על ידי 'ליצני הדור המתכבדים בקלון חברם...'.

במכתב נזכר ש"ב הרב מס"ג שליט"א - הוא הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה.

טאלנע תרכ"ח [1868] מכתב ארוך כתוב משני צדי הדף. גודל: 2621 ס"מ.

מחיר פתיחה: $18,000
|
הערכה: $25,000 - $35,000

אגרת קודש בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי דוד מטולנא. תרכ"ח, [1868]


ידוע אשר הרה"ק ר' דוד מטאלנא זצוק"ל היה פועל נפלאות ובעל מופת גדול כל ימיו, ונהרו אליו מארבע פינות העולם הרבה חולים וכדומה ונתרפאו ע"י תפלתו, ומהם אשר נתן להם קמיעות וסגולות ולכתוב ממנו ספורים ומעשיות מענינים כאלו, תקצר היריעה מהכיל (הרה"ח ר' ישעיה וואלף ציקערניק מחסידי אחיו הרה"ק ר"י מסקווירא בספרו סיפורים נפלאים ומאמרים יקרים, לבוב תרס"ח עמ' ב)

הרה"ק רבי דוד מטולנא (תקס"ח-תרמ"ב) נודע כבעל רוח הקודש ושמו הלך לפניו כבעל מופת. בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, נקרא על שם אבי אמו רבי דוד לייקעס מבאר תלמיד הבעש"ט. מנעוריו הצטיין בחריפותו וחכמתו. בהגיעו לפרקו נלקח כחתן על ידי רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטראה בנו של רבי זושא מהאניפולי.לאחר פטירת אביו בשנת תקצ"ז החל להנהיג עדה, תחילה בוואסילקו ואח"כ בטולנא שעד מהרה הפכה לאחד ממרכזי החסידות הגדולים באוקראינה.
מחיבוריו נדפסו: מגן דוד (זיטומיר תרי"ב) ברכת דוד (זיטומיר תרכ"ב) וקהלת דוד (לובלין תרמ"ב).

תוכן המכתב: על דבר קול רינון שיצא על איזה חתן ולאחר חקירות ודרישות שנעשו ע"י שני רבנים ששלח הרה"ק מטולנא, קובע נחרצות 'שלא נמצא שום יסוד על הקול הזה ולא ימצאו בו שום שמץ דופי' וקול הרינון יצא על ידי 'ליצני הדור המתכבדים בקלון חברם…'.

במכתב נזכר ש"ב הרב מס"ג שליט"א – הוא הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה.

טאלנע תרכ"ח [1868] מכתב ארוך כתוב משני צדי הדף. גודל: 2621 ס"מ.

[אוסף הרה"ח רבי אברהם הלפרין זצ"ל]


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×