פריט : 62

ספר דרך עץ חיים למהרח"ו כתב יד אשכנזי נאה. ת"ק לערך.


ספר היסוד לתורת הקבלה של האר"י בו נכללו כל השרשים, הכללים וההקדמות לחכמת הקבלה מאת תלמידו רבי חיים ויטאל בעריכת המקובל רבי מאיר פאפירש על פי כתבי המהדורא בתרא של מהרח"ו,

כתב יד אשכנזי, בכתיבה אשכנזית רהוטה, מראשית שנות הת"ק [1740] לערך. עם שער מצוייר.

בראש כתב היד, שער מצוייר מעשה ידי אמן במסגרת ארכיטקטונית מרשימה, (מרכז השער נותר ריק) בדף שלפניו תפילה לומר לפני לימוד חכמת האמת. בראשו הקדמת רבי יעקב צמח לספר 'רנו ליעקב' וכללי חכמת הקבלה שעשה מהרח"ו בזקנותו. בשולי הגליונות הגהות ותיקונים בכתיבה אשכנזית, והגהה אחת בכתב יד ספרדי.

127 דפים גדולים: 1931 ס"מ. חלקו נכתב בשני טורים. במספר דפים הכתיבה מטושטשת מחומציות הדיו. בדפים הראשונים קרעים עם מעט חסרון.

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $12,000

ספר דרך עץ חיים למהרח"ו כתב יד אשכנזי נאה. ת"ק לערך.


ספר היסוד לתורת הקבלה של האר"י בו נכללו כל השרשים, הכללים וההקדמות לחכמת הקבלה מאת תלמידו רבי חיים ויטאל בעריכת המקובל רבי מאיר פאפירש על פי כתבי המהדורא בתרא של מהרח"ו,

כתב יד אשכנזי, בכתיבה אשכנזית רהוטה, מראשית שנות הת"ק [1740] לערך. עם שער מצוייר.

בראש כתב היד, שער מצוייר מעשה ידי אמן במסגרת ארכיטקטונית מרשימה, (מרכז השער נותר ריק) בדף שלפניו תפילה לומר לפני לימוד חכמת האמת. בראשו הקדמת רבי יעקב צמח לספר 'רנו ליעקב' וכללי חכמת הקבלה שעשה מהרח"ו בזקנותו. בשולי הגליונות הגהות ותיקונים בכתיבה אשכנזית, והגהה אחת בכתב יד ספרדי.

127 דפים גדולים: 1931 ס"מ. חלקו נכתב בשני טורים. במספר דפים הכתיבה מטושטשת מחומציות הדיו. בדפים הראשונים קרעים עם מעט חסרון.

בראשי חלק מהדפים נרשם: דרך עץ החיים ממוהר"ח ויטאל. הספר נדפס לראשונה בשם עץ חיים בקוריץ תקמ"ב [1782]

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

דרך עץ החיים למהרח"ו
בעריכת המקובל רבי מאיר פאפירש
דרך עץ חיים הוא מהקדמות שרשיות בחכמת האמת לרבינו האר"י זצ"ל ודרושיו שסידר הרב המקובל מהר"מ פאפירש וקורין לו עץ החיים ויש יתרון בספר זה משער ההקדמות שסידר מהר"ש וויטאל כי בספר דרך עץ חיים יש מהדורא בחרא למהרח"ו שלא באה ליד בנו מהר"ש וויטאל והוא ספר נורא מאד כי המהדורא בתרא הוא עומק החכמה [שם הגדולים ערך דרך עץ חיים] וכן כתב כמה פעמים בספרו הנ"ל שהרוצה ללמוד בספר היותר מדויקים ילמד בדרך עץ החיים בעריכת ר"מ פאפירש.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×