פריט : 187

בחירת הראשון לציון רבי יעקב מאיר - הסכמת ראשי ואנשי העדה הספרדית בירושלים. [תרס"ז, 1907]
תעודה היסטורית

לאחר פטירת הראשון לציון היש"א ברכה באלול תרס"ו נבחר רבי יעקב מאיר לראשון לציון וחכם באשי, ובטקס הכתרתו השתתפו רוב בנין ומנין של ראשי ורבני עדת הספרדים, למעט אחדים מנכבדי ועסקני הקהילה אשר התנגדו למינוי ופנו לשלטונות הרשמיים בקושטא. פולמוס הרבנות עורר מחלוקת גדולה בתוככי הקהלה הספרדית בירושלים.

רבי יעקב מאיר התפטר ממשרתו, התקבל לרב בשאלוניקי ועם יסוד הרבנות הראשית בשנת תרפ"א התקבל שוב לראשון לציון.
במכתבם לרבני קושטא כותבים עסקני וראשי הקהילה שהמינוי היה בבחירות כדת וכדין ואין יותר ראוי בירושלים למשרה רמה זו, כמו הגר"י מאיר ומבקשים לאשר את מינויו.

על המכתב חתומים בכתב ידם כ100 מאנשי הקהילה הספרדית בירושלים.

ירושלים [תרס"ז, 1907] [2] דף. בכתב יד סופר. 3047 ס"מ. סימני קרע קטנים בקיפולים.

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,000 - $1,200
בחירת הראשון לציון רבי יעקב מאיר – הסכמת ראשי ואנשי העדה הספרדית בירושלים. [תרס"ז, 1907]
תעודה היסטורית

לאחר פטירת הראשון לציון היש"א ברכה באלול תרס"ו נבחר רבי יעקב מאיר לראשון לציון וחכם באשי, ובטקס הכתרתו השתתפו רוב בנין ומנין של ראשי ורבני עדת הספרדים, למעט אחדים מנכבדי ועסקני הקהילה אשר התנגדו למינוי ופנו לשלטונות הרשמיים בקושטא. פולמוס הרבנות עורר מחלוקת גדולה בתוככי הקהלה הספרדית בירושלים.

רבי יעקב מאיר התפטר ממשרתו, התקבל לרב בשאלוניקי ועם יסוד הרבנות הראשית בשנת תרפ"א התקבל שוב לראשון לציון.
במכתבם לרבני קושטא כותבים עסקני וראשי הקהילה שהמינוי היה בבחירות כדת וכדין ואין יותר ראוי בירושלים למשרה רמה זו, כמו הגר"י מאיר ומבקשים לאשר את מינויו.

על המכתב חתומים בכתב ידם כ100 מאנשי הקהילה הספרדית בירושלים.

ירושלים [תרס"ז, 1907] [2] דף. בכתב יד סופר. 3047 ס"מ. סימני קרע קטנים בקיפולים.

על פולמוס הרבנות, ראה: מ.ד. גאון יהודי המזרח בארץ ישראל ח"ב עמ' 364-370.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×